Zobacz wszystkie

Kategorie

Moduły aktywnych wejść/wyjść analogowych i cyfrowych dla sieci Etherne

Firma Moxa zaprezentowała dwa nowe moduły sterowania/akwizycji danych o oznaczeniach ioLogik E2210 i E2240, wykorzystujące nowo opracowaną architekturę Active Ethernet I/O. Umożliwiają one transmisję danych przez sieć Ethernet w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołów Modbus/TCP i SNMP. E2210 zawiera 12 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych, natomiast E2240 8 wejść analogowych i 2 wyjścia analogowe. Opcjonalnie oba moduły mogą być wyposażone w wymienny ekran LCD z keypadem.

W tradycyjnej architekturze Ethernet serwer wejść/wyjść i dołączone do niego czujniki są elementami pasywnymi. Uzyskanie informacji o stanach wejść/wyjść wymaga zainicjowania przez urządzenie host procedury odpytywania (polling). Powtarzające się sekwencje request-respond wiążą się z dużą bezwładnością systemu. W przypadku aplikacji wymagających aktywnego przekazywania wiadomości I/O przy krótkich czasach odpowiedzi tradycyjna architektura Ethernet nie zdaje egzaminu. Nowo opracowane moduły firmy Moxa dają integratorom systemów nową opcję bazującą na notyfikacji statusu I/O z wyzwalaniem warunkowym i programowanymi przez użytkownika wiadomościami oraz równoczesnej kontroli wyjść lokalnych. Zamiast biernego oczekiwania na pojawienie się żądania dostarczenia informacji od urządzenia host, serwer I/O sam wysyła dane przez sieć, gdy tylko zostaną spełnione określone warunki I/O zaprogramowane przez użytkownika. Zasoby sieciowe i hosta nie są tu wykorzystywane przez powtarzające się procedury odpytywania serwera I/O, a komunikacja pomiędzy nimi przebiega znacznie efektywniej. Transmisja danych jest 20-krotnie szybsza niż w tradycyjnych systemach SCADA (50ms vs. 1s). Kluczowym komponentem nowej architektury Active Ethernet I/O jest opatentowany układ sterujący Click&Go wykorzystywany w serwerze I/O. Zamiast pracochłonnego programowania w języku C czy drabinkowym zastosowano tu intuicyjną strukturę if-then do programowania warunków linii I/O, po wystąpieniu których serwer ma podjąć określone działania.

http://www.moxa.com

Zapytania ofertowe
Moduły aktywnych wejść/wyjść analogowych i cyfrowych dla sieci Etherne
Zapytaj o produkt