Zobacz wszystkie

Kategorie

ADAM-6018 – Inteligentny moduł 8 wejść termoparowych i 8 wyjść cyfrowych firmy Advantech

ADAM-6018 to moduł wejść analogowych firmy Advantech dedykowany do pomiaru temperatury przy wykorzystaniu termopar. Osiem różnicowych wejść o rozdzielczości 16-u bitów pozwala na odczyt wartości z termopar typu J, K, T, E, R, S, B z maksymalną prędkością 10 pomiarów na sekundę.

Moduł został dodatkowo wyposażony w 8 wyjść cyfrowych, które można wykorzystać jako standardowe sygnały wyjściowe typu otwarty kolektor lub jako sprzętowe sygnalizatory przekroczeń stanów alarmowych, przypisanych do wybranego kanału analogowego. Podobnie jak wszystkie moduły tej serii ADAM-6018 przystosowany jest do montażu na szynie DIN lub naściennego, oraz zasilania napięciem stałym w zakresie 10÷30VDC.

Komunikacja jednostki nadrzędnej (komputera, sterownika itd.) z modułem odbywa się z wykorzystaniem standardowego protokołu Modbus/TCP. Dodatkowo funkcja P2P (Peer-To-Peer) umożliwiająca przenoszenie sygnałów i stanów logicznych za pośrednictwem sieci Ethernet. ADAM-6018 może pełnić również rolę prostego sterownika przy wykorzystaniu algorytmów GCL (Graphic Condition Logic), w ramach których można zdefiniować do 16 reguł łączących wewnętrzną logikę z sygnałami I/O.  W każdej z nich do dyspozycji mamy blok wejściowy (do 3 sygnałów/rejestrów w połączeniu z warunkami logicznymi), bramkę logiczną (AND/OR/NAND/NOR), blok wykonawczy (umożliwiający generowanie opóźnień i kaskadowe łączenie reguł) oraz blok wyjściowy (maksymalnie 3 operacje). W przypadku wejść analogowych pomocną opcją staje się także możliwość liniowego skalowania wartości sygnału (np. w zakresie +/-10V) do wartości rzeczywistej mierzonej wielkości fizycznej (np. pomiar ciśnienia). Konfiguracja oraz wgrywanie aplikacji odbywa się przy pomocy darmowego narzędzia AdamApax.NET Utility.

- Interfejs 10/100Base-T

- Protokół Modbus/TCP

- Rozdzielczość: 16 bitów

- Liczba kanałów wejściowych: 8 (różnicowe)

- Typy termopar: JKTERSB

- Szybkość pomiarów: max 10 pom/sek

- 8 wyjść cyfrowych (otwarty kolektor)

- Zasilanie: 10-30VDC


- Pobór mocy: 2W

Zapytania ofertowe
ADAM-6018 – Inteligentny moduł 8 wejść termoparowych i 8 wyjść cyfrowych firmy Advantech
Zapytaj o produkt