Zobacz wszystkie

Kategorie

Ręczne czytniki RFID do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Produkt firmy:

Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo ma duże znaczenie podczas transportu potencjalnie niebezpiecznych mediów procesowych w zakładach chemicznych. Aby zapewnić ciągłość bezpieczeństwa, regularne przeglądy i konserwacja węży są wymagane przez prawo. Ręczne czytniki RFID firmy Pepperl+Fuchs i ecom w połączeniu z niestandardowym oprogramowaniem Neoception zapewniają wygodną i wydajną konserwację, również w obszarach zagrożonych wybuchem.

Każdy wąż można łatwo zidentyfikować za pomocą znacznika UHF RFID, przechowującego takie informacje, jak numer urządzenia, data i godzina testu, długość i średnica węża, przewodność, ciśnienie testowe oraz data następnej inspekcji. Korzystając z ręcznego czytnika RFID i oprogramowania "hose manager" firmy Neoception, audytor jest krok po kroku prowadzony przez procedurę konserwacji.

Automatyczna identyfikacja i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie praktycznie eliminują błędy. Wyniki testu można bezproblemowo przesłać do systemu i wykorzystać jako dokumentację oraz dowód przeprowadzenia testów. Podczas projektowania interfejsu użytkownika zadbano o to, aby był on ergonomiczny z możliwością obsługi w rękawicach.

Dodatkowe funkcje pomagają lepiej wspierać procesy robocze. Funkcja lokalizacji, analizująca siłę sygnału wysyłanego przez znacznik, pomaga znacznie skrócić czas potrzebny na wyszukanie testowanego obiektu. Oprócz RFID, zintegrowana kamera pozwala na odczyt wszystkich kodów optycznych 1D i 2D.