Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowe możliwości systemu zarządzania zasobami RFID id-Bridge

Murata wprowadza na rynek pakiet id-Bridge 4.0, stanowiący zaawansowaną platformę internetową do kompleksowego zarządzania systemami RFID w dowolnej skali. Służy on do akwizycji, warunkowania, agregacji i interpretacji danych z oznakowanych elementów, które można następnie wykorzystywać do podejmowania decyzji strategicznych.

Pakiet id-Bridge 4.0 opracowano przy współpracy z ekspertami z University of Parma, korzystając z danych pozyskanych od największych firm z sektora handlu detalicznego. Dzięki intuicyjnej funkcji pulpitu, operatorzy mogą obecnie uzyskać szczegółowy przegląd procesów i przepływu produktów. Mogą również sprawdzać stopień realizacji założeń na podstawie określonych wskaźników KPI.

Platforma id-Bridge 4.0 jest uniwersalna i łatwa do wdrożenia oraz eliminuje konieczność tworzenia systemów od podstaw. Może działać na lokalnym serwerze lub komunikować się z usługami w chmurze w razie potrzeby uzyskania danych z wielu lokalizacji.

Kolejną zaletą id-Bridge 4.0 jest łatwość integracji. Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu pośredniczącemu, ​pozyskane dane RFID mogą być wykorzystywane przez istniejące systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Można to osiągnąć poprzez interfejsy API, udostępnianie tabel bazy danych lub udostępnianie plików tekstowych. Istnieje również możliwość zapisu danych bezpośrednio w rozproszonych księgach blockchain.

Wśród sektorów, które mogą skorzystać z pakietu id-Bridge 4.0 należy wymienić sklepy, centra dystrybucji, magazyny, szpitale, sieci transportowe oraz dostawców farmaceutyków i żywności. id-Bridge 4.0 może wyeliminować potencjalne źródła strat finansowych i zwiększyć wydajność operacji dzięki lepszemu śledzeniu i zarządzaniu zasobami. Platforma może również przyspieszyć uzupełnianie zapasów, zapobiegać kradzieży, zapewniać monitorowanie łańcucha chłodniczego, identyfikować podrabiane produkty itp.