Zobacz wszystkie

Kategorie

Uniwersalny rejestrator danych z obsługą komunikacji bezprzewodowej NB IoT/CAT-M1

Kategoria produktu: Urządzenia do sieci GSM

LogBox LTE to rejestrator danych z obsługą łączności komórkowej NB IoT/CAT-M1, opracowany przez firmę Novus Automation, mogący znaleźć zastosowanie w telemetrii i mobilnych systemach monitorowania. Dzięki obsłudze protokołu MQTT, zapewnia zdalny dostęp do danych w chmurze Novus lub innego dostawcy, np. AWS Azure lub Google Cloud. Dane mogą być też przechowywane na lokalnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem NXperience, do którego dostęp odbywa się przez port USB.

LogBox LTE umożliwia podłączenie czujników za pośrednictwem dwóch uniwersalnych wejść analogowych, obsługujących zakresy prądowe 0/4...20 mA i napięciowe 0...50 mV, 0...5 V i 0...10 V. Ponadto, zawiera pojedyncze wejście i wyjście cyfrowe. Wejście cyfrowe umożliwia współpracę np. z przepływomierzem lub rejestrowanie zdarzeń, takich jak otwarcie drzwiczek obudowy. Wyjście cyfrowe może być wykorzystane do sygnalizacji alarmu lub sterowania zewnętrznego przekaźnika.

Rejestrator LogBox LTE może znaleźć zastosowanie m.in. w transporcie, do monitorowania poziomu cieczy i przepływu w przemyśle i rolnictwie oraz do monitorowania parametrów środowiskowych. Jest zamykany w  obudowie o wymiarach 120 x 100 x 40 mm z 3-liniowym wyświetlaczem LCD.

Pozostałe właściwości:

  • wewnętrzna pamięć o pojemności 140 tys. wyników pomiarów,
  • akumulator o pojemności wystarczającej na 80 godzin pracy,
  • możliwość zasilania ze źródła zewnętrznego 10...30 VDC,
  • interwał pomiaru od 1 s do 12 h,
  • 15-bitowa rozdzielczość dla sygnałów analogowych i 16-bitowa dla cyfrowych,
  • alarm dźwiękowy po przekroczeniu dolnej lub górnej wartości granicznej,
  • wewnętrzny czujnik temperatury NTC.