Zobacz wszystkie

Kategorie

Obsługa SMS w przemysłowych routerach i gateway’ach GSM [z instrukcją konfiguracji]

Zobacz kilka scenariuszy użycia funkcji SMS na przykładzie urządzenia Teltonika TRB245 wraz z instrukcją konfiguracji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak wysłać SMS za pomocą wejścia cyfrowego DI,
  • jak wysłać SMS za pomocą Modbus TCP/RTU,
  • jak wysłać SMS za pomocą komendy HTTP,
  • jak sterować wyjściem DO za pomocą SMS (oraz jakie inne akcje SMS są dostępne w przypadku Teltonika TRB245),
  • każdy z powyższych punktów zostanie opisany na podstawie przykładowego scenariusza wraz z instrukcją konfiguracji.

 

Na pewno jako automatyk spotkałeś/aś się z powiadomieniami SMS na produkcji – są dość powszechnie używane w zastosowaniach przemysłowych. Jest to prosta i skuteczna technika informowania odpowiednich osób na temat niepokojącego działania systemu lub podsumowania parametrów pracy systemu/maszyny.

SMS-y mogą być wykorzystane również w sposób „aktywny”, tzn. po wysłaniu SMS’a wykonana zostanie odpowiednia akcja, np. załączenie wyjścia DO, włączenie/wyłączenie WiFi, itp.

Poniżej przedstawię kilka scenariuszy użycia funkcji SMS na przykładzie urządzenia Teltonika TRB245 wraz z instrukcją konfiguracji.

 

Alarm SMS wywołany wejściem cyfrowym DI   Scenariusz nr 1 z użyciem Teltonika

 

Pierwszy scenariusz przedstawia sytuację, w której występuje zdarzenie alarmowe rejestrowane przez sterownik. W momencie wystąpienia alarmu, aktywowane jest odpowiednie wyjście cyfrowe sterownika, które podłączone jest do wejścia cyfrowego TRB245. Za pomocą wbudowanych funkcji, TRB245 wysyła SMS o odpowiedniej treści do określonego odbiorcy lub grupy odbiorców.

Dodatkowo funkcja I/O juggler wbudowana w urządzenie Teltonika pozwala na zdefiniowanie logiki opartej o wejście cyfrowe, np. dodanie dodatkowych warunków, które muszą być spełnione lub zastosowanie innej akcji niż alarm SMS.

Wyobraźmy sobie, że TRB245 jest podłączone do sterownika, który kontroluje pewne procesy, m.in. reguluje poziom płynu w zbiorniku. W przypadku przekroczenia ustalonego poziomu płynu, zostaje wywołany alarm wizualny w postaci lampy i/lub syreny, ale również operator zostaje powiadomiony o zdarzeniu za pomocą SMS. Kiedy stan się ureguluje, zostanie wysłany ponowny SMS, który informuje o powrocie do normy.

 

Konfiguracja:

 

Gateway powinien zostać tak skonfigurowany, aby uzyskać połączenie z operatorem sieci komórkowej.  Połącz się z urządzeniem za pomocą portu Ethernet. Uruchom WebUI wpisując w pole adresu przeglądarki 192.168.1.1 (domyślne IP TRB245).

Zaloguj się jako admin używając domyślnego hasła admin01. Przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest zmiana domyślnego hasła w celu bezpieczeństwa.

Przejdź 4 kroki kreatora konfiguracji.

 

Krok 1: Wybierz z listy Time Zone odpowiednią strefę czasową. Zsynchronizuj zegar z czasem przeglądarki przyciskiem SYNC WITH BROWSER. Z listy Mode wybierz opcję Advanced – odsłoni ona wszystkie funkcje WebUI. Przejdź do następnego kroku przyciskiem NEXT.

   

Krok 2: Ustaw adres IP i maskę podsieci. Pamiętaj, aby TRB245 i sterownik znajdowały się w tej samej podsieci. Skonfiguruj DHCP zgodnie z polityką bezpieczeństwa w swoim systemie (z reguły włączone DHCP oznacza niższy poziom bezpieczeństwa, ale większą wygodę). Przejdź do następnego kroku przyciskiem NEXT.

   

Krok 3: Wpisz kod PIN do karty SIM (jeśli karta jest „bezpinowa” pozostaw pole PIN puste). W trybie Auto APN Gateway automatycznie dobierze APN (np. „internet”). Jeśli korzystasz z prywatnego APN lub publicznego IP dezaktywuj opcję Auto APN, z listy APN wybierz Custom i wypełnij pozostałe pola zgodnie z zaleceniami operatora sieci komórkowej. Przejdź do następnego kroku przyciskiem NEXT.

   

Krok 4: W trybie Enabled TRB245 spróbuje połączyć się do systemu RMS raz na kilka minut, w trybie Standby raz na 6 godzin. Jeśli jesteś pewny, że nie będziesz korzystać z systemu RMS możesz wyłączyć usługę. Zakończ kreator i zapisz konfigurację przyciskiem SAVE & APPLY.

   

Za wejście cyfrowe do wysyłania SMS posłuży wejście Configurable Input/Output 4 (pin 4, złącze D3). Takie zastosowanie pinów nie wymaga zmian względem domyślnej konfiguracji. Jeśli chcesz wykorzystać inne piny upewnij się, że są odpowiednio skonfigurowane w zakładce Services -> Input/Output -> Status.

Po podstawowej konfiguracji Gateway’a możesz przejść do konfiguracji akcji wykonanej na podstawie wejścia cyfrowego TRB245. Przejdź do zakładki Services -> Input/Output -> I/O Juggler. Zacznij od zdefiniowania akcji w zakładce ACTIONS. Nadaj akcji odpowiednią nazwę i wybierz typ SMS (innymi dostępnymi akcjami jest restart urządzenia, uruchomienie skryptu, wysłanie e-mail, zmiana karty SIM – konfiguracja będzie analogiczna). Stwórz akcję przyciskiem ADD.

Wpisz treść wiadomości SMS. Korzystając ze zmiennych systemowych możesz zawrzeć we wiadomości dodatkowe informacje, np. aktualną godzinę lub informacje statusowe. Wpisz numer telefonu, na który zostanie wysłana wiadomość. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości do grupy osób, zdefiniuj grupę w zakładce System -> Administration -> Recipients i wybierz stworzoną grupę wybierając z listy Recipients opcję Group. Okna Conditions i Execution Delay są opcjonalne.

Analogicznie stwórz drugą akcję SMS, która poinformuje o powrocie poziomu płynu do normy.

W tym momencie powinieneś mieć zdefiniowane dwie akcje SMS. Jeśli Twój system wymaga dodatkowych akcji stwórz je w ten sam sposób.

Przejdź do zakładki GENERAL. Z listy Role wybierz wejście cyfrowe, które będzie podłączone do wyjścia sterownika. Stwórz instancję przyciskiem ADD. Aktywuj instancję przełącznikiem Enabled. Pole Trigger interval zabezpiecza przed zbyt częstym wysłaniem SMSów. Wpisz jaki może być najkrótszy czas (w sekundach) między wysłaniem alarmowych wiadomości. Z listy Trigger wybierz opcję Rising – akcja wykonywana jest na zbocze narastające. Z listy ADD actions wybierz akcję SMS_alarm (akcję, która jest wykonywana w przypadku alarmu. Jeśli zdefiniowałeś więcej akcji, które mają być wykonane, też je zaznacz). W tym miejscu możesz zaznaczyć dodatkowe warunki, które muszą być spełnione. W przytoczonej sytuacji nie występują dodatkowe warunki – krótko opiszę je na końcu tego rozdziału. Zapisz instancję przyciskiem SAVE & APPLY.

Postąp analogicznie przy drugiej instancji na zbocze opadające Falling z akcją SMS_w_normie.

Gdy wszystkie kroki są wykonane, uruchom działanie funkcji za pomocą przełącznika „Enable” i zapisz przyciskiem SAVE & APPLY. Przetestuj działanie funkcji.

Zakładka CONDITIONS pozwala na zdefiniowanie dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione. Takimi warunkami mogą być stany wejść/wyjść, czas (minuta, godzina, dni tygodnia/miesiąca/roku) lub kombinacja warunków w logice BOOL.

 

Alarm SMS wywołany przekroczeniem dopuszczalnej wartości rejestru Modbus TCP/RTU

 

Zobacz pełną wersję artykułu na Poradniku Autmatyka >>> https://www.astor.com.pl/poradnikautomatyka/obsluga-sms-w-przemyslowych-routerach-i-gatewayach-gsm-z-instrukcja-konfiguracji/

Zapytania ofertowe
Obsługa SMS w przemysłowych routerach i gateway’ach GSM [z instrukcją konfiguracji]
Zapytaj o produkt