Zobacz wszystkie

Kategorie

Bramka dostępowa LoRaWAN z obsługą interfejsu Node-RED

Bramka dostępowa UG65 firmy ICP Germany otrzymała nową aktualizację oprogramowania firmware (60.0.0.35), wprowadzającą m.in. obsługę interfejsu Node-RED. Jest to opracowany przez IBM interfejs programistyczny, używany do łączenia sprzętu, interfejsów i usług w aplikacjach Internet of Things. UG65 to bramka umożliwiająca równoczesną transmisję danych w maksymalnie 8 kanałach na odległość do 10 km.

Jest kompatybilna ze specyfikacją LoRaWAN Class A i C oraz obsługuje protokół MQTT. Może być stosowana w aplikacjach SMART (SMART City, SMART Infrastructure, SMART Agriculture) oraz w sieciach czujników zdalnych, komunikujących się z chmurą obliczeniową.