Zobacz wszystkie

Kategorie

Moduł komunikacyjny NXCM przekształca tradycyjne liczniki zużycia mediów w liczniki inteligentne

Moduł komunikacyjny NXCM (Next Generation Cellular Module) firmy Honeywell pozwala na modernizację tradycyjnych wodomierzy, gazomierzy i innych mierników zużycia mediów poprzez przekształcenie ich w mierniki inteligentne (smart meters). Realizuje bezprzewodowe łączenie liczników za pośrednictwem istniejących publicznych sieci komórkowych, zwiększając możliwości w zakresie monitorowania, analiz i bezpieczeństwa, zarówno dla dostawców mediów, jak i ich klientów. Doposażając istniejące liczniki w NXCM, dostawcy mediów mogą wykorzystać zalety technologii inteligentnych liczników bez potrzeby znacznych inwestycji w infrastrukturę, które wymagałyby dodatkowych kosztów instalacji i konserwacji.

NXCM zapewnia ciągły odczyt z redundancją danych oraz oferuje funkcje alertów, informujących o próbach manipulacji i kradzieży. Zapewnia 20-letni czas pracy na baterii w domyślnej konfiguracji oraz umożliwia programowanie harmonogramów odczytu i transmisji. Oferuje funkcję odczytów automatycznych za pośrednictwem systemu gromadzenia danych Connexo Meter Data Collection firmy Honeywell, minimalizując koszty pracy i potencjalne błędy. Oprócz zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę, NXCM zapewnia znaczne oszczędności operacyjne w porównaniu z systemem automatycznego odczytu, nawet jeśli zbierane są tylko miesięczne odczyty rozliczane dla dużej liczby liczników.