Zobacz wszystkie

Kategorie

Cyfrowy bliźniak w projektowaniu maszyn

MapleSim Connector to oprogramowanie B&R pozwalające skrócić czas potrzebny na modelowanie części maszyn oraz umożliwiające łatwe programowanie i wdrażanie ich funkcji. MapleSim Connector można stosować w środowisku Automation Studio i umożliwia ono integrację z MapleSim. To ostatnie tworzy bardzo dokładny, dynamiczny model maszyny w oparciu o dane CAD w formacie STEP. Wszystkie siły i momenty obrotowe są modelowane z dużą precyzją, co pozwala na wykorzystanie modelu jako cyfrowego bliźniaka do doboru komponentów.

Model fizyczny może być również używany jako funkcjonalna makieta do wirtualnego uruchamiania oprogramowania maszyny w Automation Studio, co pozwala uniknąć ryzyka kosztownych błędów projektowych. MapleSim Connector zapewnia dwie funkcje eksportu wspierające efektywne wykorzystanie bliźniaków cyfrowych w procesie projektowania.

Pierwsza pozwala na eksportowanie danych symulacyjnych służących do optymalizacji doborów serwonapędów, silników i przekładni za pomocą takich narzędzi jak ServoSoft. Alternatywą jest eksportowanie modelu skonstruowanego w MapleSim jako pliku FMI, który zawiera dane CAD. Model skonstruowany w MapleSim może być użyty jako model symulacyjny w Automation Studio i przesłany bezpośrednio do urządzenia sterującego B&R.

Wynikiem tego jest symulacja sprzętowa w pętli, w której zachowanie maszyny jest emulowane w czasie rzeczywistym w celu stworzenia kontrolowanego środowiska umożliwiającego bezpieczne testowanie oprogramowania maszyny. W tym środowisku można manipulować wszystkimi parametrami sterowania i symulować zachowanie temperatury napędu. Zachowanie cyfrowego bliźniaka można obserwować na bieżąco dzięki przeglądarce B&R Scene Viewer.