Zobacz wszystkie

Kategorie

Platforma EPLAN w nowej wersji 2.9 z obsługą kodów QR

Od końca stycznia Platforma EPLAN jest dostępna w nowej wersji 2.9. Umożliwia ona łatwe generowanie kodów QR. Użytkownicy mogą przechowywać w swojej dokumentacji hiperłącza, które można później skanować i otwierać za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych. Kodów można używać do przechowywania linków wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu konieczność wpisywania ręcznego odchodzi do przeszłości. Kody QR występują również w drukowanej dokumentacji, co przyspiesza i ułatwia pracę projektanta.

Wymiana symboli w obiektach znaków wypełniaczy została uproszczona, gdyż można je teraz zamieniać wybierając odpowiednie zestawy wartości. Korzyścią dla użytkowników jest większa przejrzystość projektów przy mniejszej liczbie wariantów makr.

Zarządzanie warstwami stało się jeszcze łatwiejsze dzięki dokowalnemu oknu dialogowemu. Wszystkie zmiany są teraz zapisywane automatycznie. Dodano nowe funkcjonalności w postaci wyszukiwania warstw i zmiany ich właściwości. Od teraz łatwo jest wyszukać wszystkie obiekty, które zostały przypisane do określonej warstwy w projekcie lub podprojekcie. Projektanci mogą więc użyć okna dialogowego właściwości znalezionego obiektu, znajdującego się na liście wyszukiwania, aby zmienić przypisanie szukanej warstwy. Dzięki temu warstwy, które zostały dodane do projektu za pomocą importu DXF lub DWG można łatwo znaleźć, szybko zmodyfikować i wykorzystać jako warstwy zdefiniowane przez użytkownika. Dodatkową zaletą jest to, że użytkownicy mogą wdrażać standardy firmowe za pomocą prostych zmian i definicji, analogicznych do nawigatorów.

Widok listy w Nawigatorze makr zmienił się w tabelę z komórkami już w poprzedniej wersji Platformy EPLAN, co znacznie ułatwiło jej edytowanie. W najnowszej wersji funkcja ta została rozszerzona na dodatkowe nawigatory, w tym Nawigator artykułów, Nawigator PLC i Nawigator połączeń. Dzięki temu uzyskujemy duże korzyści praktyczne w wersji 2.9, ponieważ dane projektu można teraz masowo edytować w krótkim czasie.

Po zakończeniu projektu makr, standaryzowane makra można wstawiać do innych projektów z Nawigatora makr metodą drag&drop. Oczywiście działa to zarówno w ramach projektu makr i projektu schematu, w którym użytkownik utworzył makra okien i symboli. Zyskuje się dzięki temu znaczną oszczędność czasu, ponieważ wyeliminowano poprzednią, uciążliwą metodę wyboru makr z katalogów. Dodatkowym plusem jest to, że dane są ponownie wykorzystywane.

Nowe okno dialogowe zarządzania znacznie ułatwia edytowanie zdefiniowanych przez użytkownika porządków właściwości dla symboli i modeli 3D. Użytkownicy mogą je sprawdzić w oknie zarządzania i łatwo usunąć zdefiniowane przez użytkownika zestawy parametrów, które nie są już używane. Menu kontekstowe pozwala łatwo wyszukać użyte parametry. Dzięki temu wszystkie porządki właściwości występujące w projekcie mogą być wyświetlane w jednym miejscu. Ponadto, podczas eksportowania i importowania ustawień dla różnych komponentów można jednocześnie edytować kilka z nich. Nazwy mogą być łatwo przetłumaczone, a nowe możliwości wyszukiwania pomagają w jeszcze szybszym implementowaniu standardów firmowych.