Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowe funkcje w oprogramowaniu do automatyzacji i raportowania

Firma COPA-DATA przedstawia nowe wersje oprogramowania do automatyzacji oraz raportowania zenon 8.00 i zenon Analyzer 3.20.

Nowe funkcje i moduły w oprogramowaniu zenon 8.00 to m.in.:

  • Moduł Extended Trend w oprogramowaniu zenon prezentuje rejestrowane wartości w formie graficznej, w postaci krzywej. Ukazuje zarówno dane historyczne oraz aktualne, które nie zostały jeszcze zapisane. Tworzenie graficznej reprezentacji zarchiwizowanych danych bardziej intuicyjnie. Aby jeszcze szybciej uzyskać podgląd danych, zmienne można natywnie przeciągać i upuszczać w oknie diagramu.
  • Equipment Modeling w oprogramowaniu zenon pozwala podzielić istniejący, fizyczny system urządzeń na dowolną liczbę hierarchicznie uporządkowanych grup i jednostek. Tak uporządkowanym grupom urządzeń można przypisywać w ramach kilku projektów zmienne, receptury, funkcje, archiwa i inne metainformacje.
  • Moduł Industrial Maintenance Manager został w pełni połączony z Equipment Modeling. Znacząco upraszcza to zarządzanie danymi uzyskiwanymi z maszyn a także kalendarzami przeglądów i konserwacji. Odstępy między przeglądami można wygodnie rozplanować i przedstawić w transparentny sposób.
  • zenon Batch Control to rozwiązanie do produkcji seryjnej przystosowane do wymagań wszystkich branż. Oprogramowanie zenon 8.00 umożliwia automatyczne zatwierdzanie podstawowych receptur. Ponadto receptury można tworzyć w programie zewnętrznym, a następnie importować i zatwierdzać do produkcji.

Oprogramowanie zenon 8.00 wprowadza również nowe, ważne funkcjonalności w zarządzaniu zmianami produkcyjnymi. Przetwarzane dane w modułach Alarm Message List, Chronological Event List oraz w trendach i raportach mogą być filtrowane według zmian produkcyjnych. Pozwala to na szczegółowe analizy produkcji z uwzględnieniem danych dotyczących zmian.

Moduł zenon Process Recorder oferuje możliwość przejrzystego analizowania błędów i problemów po wystąpieniu zdarzenia. Jest uzupełnieniem narzędzi dostępnych w oprogramowaniu zenon i pozwala na jeszcze bardziej szczegółową analizę błędów. Za sprawą zoptymalizowanej dystrybucji danych między sterownikiem a środowiskiem runtime oprogramowania zenon 8.00 przetwarzanych jest na pojedynczym ekranie ponad 10 tys. modyfikacji zmiennych na sekundę. Dzięki wielowątkowości, wydajność redundancji sieci zwiększono o ponad 50%.

W przeprowadzonych testach uzyskano wydajność archiwizacji cyklicznej na poziomie 250 tys. zmiennych zapisywanych na sekundę. Firma COPA-DATA opracowała dodatkową funkcję na potrzeby automatyzacji dostaw energii.

Związana jest ona z systemem zarządzania dystrybucją. Dwa nowe moduły, Load Flow Calculation i State Estimator, pozwalają wykonywać obliczenia dla sieci w kontekście dystrybucji energii.

Nowe funkcje dostępne są też w oprogramowaniu zenon Analyzer 3.20. Takimi są m.in.: statystyczna kontrola procesów, inteligentne narzędzie analityczne w postaci raportów dotyczących analiz predykcyjnych.

Zapytania ofertowe
Nowe funkcje w oprogramowaniu do automatyzacji i raportowania
Zapytaj o produkt