Zobacz wszystkie

Kategorie

Narzędzie do uruchamiania nowych maszyn i ich diagnostyki

B&R oferuje mapp Cockpit – zaawansowane i jednocześnie łatwe w wykorzystaniu narzędzie do uruchamiania maszyn i usuwania ewentualnych usterek. Bazuje ono na standardowych technologiach webowych oraz komunikacji OPC UA, co pozwala wymieniać dane pomiędzy nim a projektem automatyki.

Informacje są wyświetlane poprzez interfejs webowy, zaś całość można łatwo zintegrować z dowolną aplikacją. Osiami i grupami osi można na przykład sterować bezpośrednio za pomocą przejrzystego dashboardu mapp Cockpit. Polecenia są dostępne jako bloki funkcyjne, zaś sposób reakcji można obserwować w czasie rzeczywistym w oknie podglądu zmiennych, gdzie wszystkie istotne wartości są wyświetlane w formie graficznej.

Zapytania ofertowe
Narzędzie do uruchamiania nowych maszyn i ich diagnostyki
Zapytaj o produkt
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Narzędzie do uruchamiania nowych maszyn i ich diagnostyki
Firma: B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Kategoria: SCADA/HMI oraz historian
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).