Zobacz wszystkie

Kategorie

Usługa współpracy chmurowej w oprogramowaniu EPLAN

Firma EPLAN wprowadziła do swojego oprogramowania usługę do współpracy międzyprojektowej EPLAN eManage, która umożliwia użytkownikom przesyłanie projektów platformy EPLAN do środowiska chmurowego, udostępnianie ich oraz dalszą pracę nad nimi. Wersja darmowa została uruchomiona w połowie marca, a rozszerzona wersja płatna pojawi się w sierpniu 2021 roku.

Platforma EPLAN w połączeniu z usługą w chmurze umożliwiają współpracę w sieci producentom szaf sterowniczych i konstruktorom płyt montażowych, producentom OEM i integratorom systemów, a także operatorom maszyn i instalacji. Mogą oni pracować wspólnie w ramach centralnego projektu, który jest synchronizowany za pośrednictwem EPLAN eManage. Jasno określone prawa dostępu i przypisania ról zapewniają bezpieczeństwo danych oraz elastyczność dostępu do projektów. Użytkownicy EPLAN Electric P8 i EPLAN Pro Panel już korzystają z tych zintegrowanych procesów.