Zobacz wszystkie

Kategorie

System wizualizacji procesów przemysłowych TelWin SCADA

Nowoczesny pakietem oprogramowania z grupy SCADA. Umożliwia kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. Wdrożony w ponad 1000 lokalizacji na terenie całego kraju i za granicą.

Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesami, alarmowanie, archiwizację danych oraz raportowanie. Dzięki wykorzystaniu środowiska Windows jest łatwy w obsłudze. System nie ogranicza w żaden sposób (w pełnej wersji) wielkości kontrolowanych obiektów. System ma charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje są realizowane przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mogą być zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. Dzięki wbudowaniu narzędzi do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem, istnieje możliwość samodzielnej rozbudowy aplikacji systemu TelWin przez użytkownika końcowego.

Najważniejsze cechy systemu

 • architektura typu klient-serwer,
 • rozproszony (modułowy) charakter - poszczególne funkcje systemu realizowane przez pracujące równolegle moduły,
 • elastyczny - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, z dostosowaniem wykorzystywanych modułów do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • skalowalny - z możliwością rozbudowy w każdym momencie o kolejne moduły,
 • otwarty – z możliwością rozszerzenia funkcjonalności za pomocą wbudowanego modułu skryptów (ProcWin) lub przez programistów na indywidualne życzenie klienta,
 • łatwość obsługi (środowisko Windows),
 • program i dokumentacja w całości w języku polskim,
 • dostępna wersja w języku angielskim, na indywidualne zlecenie inne języki,
 • serwis 24h w języku polskim,
 • oferowany szeroki zakres szkoleń (potwierdzanych certyfikatem),
 • współpraca z bazami danych MS SQL i Oracle,
 • brak podziału na wersję runtime i deweloperską – narzędzia do przygotowania aplikacji wbudowane w system,
 • rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci LAN lub WAN,
 • obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi (łącza szeregowe bezpośrednie, linie komutowane, GSM/GPRS, łącza radiowe, UDP/TCP, LAN, WAN),
 • komunikacja z większością urządzeń dostępnych na rynku (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • możliwość implementacji nowego protokołu komunikacyjnego w oparciu o dostarczoną dokumentację,
 • możliwość pobierania i udostępniania danych do systemów zewnętrznych (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • możliwość współpracy z systemami ERP (SAP),
 • dostęp do danych z poziomu dowolnej przeglądarki WWW (WebInterface),
 • możliwość przeglądania na urządzeniach mobilnych,
 • możliwość pracy w systemie „gorącej rezerwy” (BackMgr),
 • możliwość pracy w układzie klastra niezawodnościowego Windows,
 • możliwość współpracy z urządzeniami typu DataDiode gwarantującymi najwyższy poziom bezpieczeństwa (separacja sieci),
 • możliwość udostępniania danych do układów symulacyjnych – w ofercie m.in. komponent integrujący z pakietem do obliczeń statystycznych R, pakiet TelSimone do integracji z systemem SIMONE firmy LIWACOM, pakiet TelPrognose oparty na sieciach neuronowych do prognozowania wielkości poboru mediów,
 • moduły specjalne (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • wbudowane narzędzia do archiwizacji i raportowania danych,
 • archiwizacja ze stałym kwantem czasowym oraz rejestracja zmian wartości,
 • archiwizacja z okresem poniżej 1s,
 • możliwość tworzenia profili raportowych godzinowych, dobowych, miesięcznych i okresowych,
 • mechanizmy łatwego tworzenia kolejnych obiektów na podstawie już istniejących,
 • możliwość obsługi komunikatów głosowych do zapowiedzi przekroczenia stanów alarmowych,
 • możliwość przesyłania SMS lub e-maili do zapowiedzi przekroczenia stanów alarmowych,
 • komunikaty dźwiękowe,
 • rozbudowany edytor graficzny do tworzenia schematów i raportów z możliwością wykorzystania zewnętrznych formatów graficznych,
 • praca w grafice wektorowej,
 • bogaty zbiór bibliotek graficznych,
 • możliwość wykorzystania podkładów map cyfrowych OpenStreetMap (www.openstreetmap.org),
 • możliwość skalowania i dopasowywania schematów i raportów do różnych rozdzielczości ekranu,
 • nowoczesne metody kontroli dostępu.

Zapytania ofertowe
System wizualizacji procesów przemysłowych TelWin SCADA
Zapytaj o produkt