Zobacz wszystkie

Kategorie

TelWin IDS - system TelWin SCADA zintegrowany z notesem dyspozytorskim

System TelWin SCADA zintegrowany z notesem dyspozytorskim - systemem TelNOTE, nagrodzony złotym medalem AUTOMATICON 2014.

Zaproponowane rozwiązanie w pełni integruje środowisko SCADA – system TelWin z notesem dyspozytorskim - systemem TelNOTE.

Użytkownik, z poziomu konsoli systemu SCADA, ma pełny dostęp do informacji (notatki, komunikaty, dokumenty) gromadzonych w systemie TelNOTE i może, na różne sposoby, łączyć informacje prezentowane w systemie SCADA z danymi zapisanymi w systemie TelNOTE:

    • wybrane komunikaty TelNOTE mogą być wyświetlane w postaci przewijanego paska informacyjnego w ramach konsoli systemu SCADA,
    • notatki mogą być prezentowane na schematach technologicznych w postaci ikon,
    • notatki – komentarze do pomiarów mogą być dodawane bezpośrednio z poziomu schematu technologicznego konsoli systemu SCADA,
    • wykresy – dane archiwalne mogą być prezentowane w powiązaniu z notatkami.

W przypadku rozbudowanej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, bardzo przydatną funkcją jest możliwość publikowania wybranych informacji tekstowych na tzw. pasku TelNOTE w ramach konsoli SCADA. Użytkownik dysponujący odpowiednimi uprawnieniami może dowolne decydować, które informacje i w jakim okresie czasu mają być publikowane na pasku TelNOTE. Teksty prezentowane na pasku TelNOTE są wyświetlane w sposób analogiczny jak na paskach informacyjnych spotykanych w programach informacyjnych TV. Przez wskazanie kursorem aktualnie wyświetlanej informacji na pasku TelNOTE, użytkownik uzyskuje dostęp do pełnego wpisu w systemie TelNOTE.

Istotnym elementem funkcjonalnym, znacząco zwiększającym funkcjonalność systemu SCADA, jest możliwość wiązania zapisów notesu dyspozytorskiego ze schematami technologicznymi, prezentującymi stan nadzorowanego procesu. Użytkownik może umieścić symbol graficzny notatki, opisu sytuacji alarmowej lub pracy/remontu na schemacie technologicznym. Wspomniane elementy graficzne mogą być prezentowane na schematach w określonych przedziałach czasu, zgodnie z wymaganiami operatora, zapisanymi w odpowiednich atrybutach notatki TelNOTE. Pozwala to na prezentację, w odpowiednim okresie czasu, np. faktu prowadzenia prac remontowych. Analogicznie jak w przypadku paska TelNOTE, przez wskazanie na schemacie technologicznym, odpowiedniego symbolu graficznego związanego z informacją TelNOTE, użytkownik uzyskuje dostęp do pełnego wpisu w systemie TelNOTE.

Kolejnym nowym elementem funkcjonalnym dostępnym w ramach systemu TelWin IDS jest możliwość dodawania komentarzy, w formie notatki TelNOTE, do pomiarów na schemacie technologicznym. Komentarz dowiązany do pomiaru umożliwia operatorowi wprowadzenie opisu tekstowego zdarzenia, związanego z danym parametrem, który będzie dostępny w przyszłości równolegle z archiwum wartości pomiarowych. Pozwala to na opisanie nietypowych zachowań nadzorowanego procesu, przykładowo informacji o zjawiskach atmosferycznych (np. gwałtowne opady), będących przyczyną nietypowych wartości pomiarowych.

W systemie TelWin IDS użytkownik przeglądający archiwum pomiaru, w odpowiednim oknie systemu SCADA, ma bezpośredni dostęp do zapisanych w systemie TelNOTE komentarzy. Przez wskazanie kursorem symbolu komentarza wyświetlanego w górnej części wykresu, uzyskuje się dostęp do pełnego wpisu w systemie TelNOTE. Dodatkowo, z poziomu wykresu istnieje możliwość dodawania nowych komentarzy do archiwum pomiaru.

Integracja systemu SCADA z notesem dyspozytorskim w postaci systemu TelWin IDS jest odpowiedzią firmy TEL-STER na oczekiwania użytkowników, w szczególności w dużych przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze organizacyjnej. Jak wynika z zebranych opinii, co potwierdzają referencje, integracja systemów TelWin SCADA i TelNOTE, w sposób zdecydowany, zwiększa efektywność i komfort pracy użytkowników.

Zapytania ofertowe
TelWin IDS - system TelWin SCADA zintegrowany z notesem dyspozytorskim
Zapytaj o produkt