Zobacz wszystkie

Kategorie

Rozbudowane funkcje analityczne w nowym oprogramowaniu mikroskopu DSX1000

Mikroskop cyfrowy DSX1000 firmy Olympus jest znany na rynku z wyjątkowej jakości obrazu i łatwej obsługi. Obecnie producent oferuje do niego nowe oprogramowanie w rozbudowanymi funkcjami pomiarowymi, jeszcze bardziej ułatwiające jego obsługę oraz dające więcej możliwości zastosowań. Przy pomiarach zarówno płaszczyzn, jak i profili, możliwe jest teraz automatyczne wykrywanie krawędzi, ułatwiające dokonywanie pomiarów obiektów i wykrywanie defektów podczas prowadzenia kontroli jakości. Z pozostałych nowych funkcji należy wymienić pomiar różnic między dwoma punktami danych, szablony analizy do automatyzacji zadań analitycznych, sklejanie obrazów, pozwalające na uzyskanie szerszego pola widzenia i większej rozdzielczości oraz obrazowanie poklatkowe (time-lapse).

Po zakończeniu analizy nowe oprogramowanie umożliwia wyeksportowanie danych do programów innych firm, np. aplikacji CAD oraz wyświetlenie wyników pomiaru wraz z obrazem i danymi profilu powierzchni w formie niestandardowych raportów dopasowanych do określonego zastosowania.

Aby przyspieszyć prowadzenie inspekcji, nowe oprogramowanie zostało wyposażone w funkcje ułatwiające obsługę. Podczas wymiany obiektywów oprogramowanie wyświetla monit o wskazanie wybranego modelu. Następnie mikroskop automatycznie dostosowuje ostrość, aby użytkownik mógł od razu kontynuować pracę, nie tracąc czasu na jej ponowne ustawianie. Nowa makromapa wykorzystuje sklejony obraz uzyskany w trybie panoramicznym, dzięki któremu lokalizacja analizowanego obszaru próbki jest wyraźnie widoczna. Łatwiejsza jest też akwizycja obrazów; aby uzyskać obraz 3D wystarczy zdefiniować zakres skanowania na podstawie wysokości próbki, a reszta procedury jest wykonywana automatycznie.

Mikroskop DSX1000 może znaleźć zastosowanie w branży motoryzacyjnej i elektronicznej, metalografii oraz przy badaniu powłok powierzchniowych i osadów cienkowarstwowych.