Zobacz wszystkie

Kategorie

Oprogramowanie do diagnostyki pracy robotów i analizy danych

Produkt firmy:

OnRobot

Firma OnRobot wprowadziła do oferty rozwiązanie do monitorowania produkcji, diagnostyki urządzeń oraz analizy danych, które zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i minimalizowania czasu przestojów. Oprogramowanie WebLytics umożliwia monitorowanie wydajności wielu aplikacji współpracujących jednocześnie i w czasie rzeczywistym. Gromadząc dane zarówno z robotów, jak i narzędzi, przekształca je w łatwą do zrozumienia informacje, zwizualizowaną na poziomie urządzenia i aplikacji, a także przedstawianą jako wskaźnik OEE. Zapewnia też możliwość ustawiania alarmów, które pozwalają ograniczyć ewentualne przestoje stanowisk zrobotyzowanych. 

WebLytics może dostarczać informacje dotyczące eksploatacji ramienia robota i narzędzi OnRobot, takich jak chwytaki, kamery wizyjne i czujniki, a także może raportować liczbę zainicjowanych zatrzymań bezpieczeństwa oraz cykli chwytania. Gdy na stanowisku robotycznym dokonywane są zmiany, takie jak dostosowanie prędkości robota lub ustawień chwytaka, oprogramowanie może również automatycznie raportować wpływ tych zmian na wydajność aplikacji.

Serwer WebLytics może być wdrożony w lokalnej sieci hali produkcyjnej lub dodany do sieci wirtualnej, która łączy się ze stanowiskiem robotycznym. Oprogramowanie dostępne jest w modelu subskrypcyjnym od listopada 2021 roku.