Zobacz wszystkie

Kategorie

Oprogramowanie TwinCAT z obsługą protokołu komunikacyjnego S7

Beckhoff wprowadza dodatek do oprogramowania TwinCAT 3, umożliwiający komunikację ze sterownikami Siemens S7. Nowa opcja zapewnia lepszą integrację z zewnętrznymi urządzeniami, jednocześnie ułatwiając wdrożenia poprzez skrócenie czasu i kosztów projektowania. Otwartość systemu sterowania opartego na komputerach PC oraz wiele dostępnych opcji łączności z innymi systemami to jedne z podstawowych zalet oprogramowania TwinCAT.

TwinCAT 3 oferuje wiele opcji łączenia systemów innych firm, opartych na protokole TCP/IP z głównym programem sterującym. OPC UA, MQTT, HTTPS i Modbus to tylko niektóre z wielu obsługiwanych protokołów komunikacyjnych. Funkcja komunikacji TwinCAT S7 (TF6620) rozszerza obecnie to szerokie spektrum o protokół komunikacyjny S7.

Nowa implementacja umożliwia odczytywanie i zapisywanie zmiennych ze sterownika S7. Program aplikacyjny PLC realizuje to bezpośrednio: albo z wykorzystaniem dynamicznie parametryzowanych bloków funkcyjnych PLC, albo z wykorzystaniem łatwo konfigurowalnego mapowania wejść/wyjść. Nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt, a lokalna sieć TCP/IP służy jako medium transportowe.

Zapytania ofertowe
Oprogramowanie TwinCAT z obsługą protokołu komunikacyjnego S7
Zapytaj o produkt