Zobacz wszystkie

Kategorie

NOWY! zenon Energy Edition - Przełącz się na większą wydajność, integrację i ergonomię w produkcji, dystrybucji oraz przesyłaniu energii.

Firma COPA-DATA powstała prawie 30 lat temu i od ponad 20 lat działa aktywnie w przemyśle energetycznym. Jesteśmy obecni w ponad 25 krajach(od 2010 roku, również w Polsce) i wspólnie z naszymi partnerami zapewniamy naszym Klientom lokalne wsparcie, a także troszczymy się o ich potrzeby. Siedziba główna firmy mieści się w Salzburgu (Austria) i odpowiada za rozwój oprogramowania oraz zarządzanie jakością. Dotyczy to również wszystkich naszych sterowników i protokołów wspomagających. Liczne certyfikaty podkreślają i zapewniają klientów o wysokich standardach jakości produktu oferowanego przez firmę COPA-DATA.

Ograniczanie wydatków, zwiększanie produktywności oraz 100% bezpieczeństwo danych – to główne potrzeby klientów w sektorze energetycznym. Co jest najważniejsze, aby móc je realizować? Kilka czynników, a jednym z nich jest niewątpliwie oprogramowanie, jakie jest używane w celu zapewnienia czytelnego obrazu instalacji do produkcji i dystrybucji energii, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę takie kwestie jak ograniczanie nakładów na obsługę oraz utrzymanie zadowolenia klientów.

Na rynku istnieje przynajmniej kilka dobrych rozwiązań, które różnią się pozornie jedynie szczegółami. Jednak to właśnie te szczegóły mają ogromne znaczenie i decydują o możliwości zastosowania oprogramowania w danej instalacji energetycznej. Przedstawiciele COPA-DATA wiedzą o tym i na podstawie ponad 20-letnich obserwacji, badań oraz wymiany doświadczeń z klientami z branży energetycznej firma stworzyła i wprowadziła w 2006 roku na rynek, oprogramowanie zenon Energy Edition będące odpowiedzią na potrzeby przemysłu energetycznego. Dzięki sterownikom IEC 60870 i DNP3 oprogramowanie zenon stało się wkrótce czołowym rozwiązaniem stosowanym w automatyzacji stacji energetycznych. Wprowadzenie sterownika IEC 61850 i jego pozytywna certyfikacja przez instytut badawczy KEMA było kolejnym ważnym krokiem w kierunku zajęcia pozycji lidera wśród systemów komunikacji, wizualizacji i kontroli.

Program zenon Energy Edition jest rozwiązaniem SCADA przeznaczonym dla automatyki elektrowni i podstacji, technologii kontroli sieci oraz zarządzania farmami wiatrowymi,elektrowniami fotowoltaiczynymi oraz wspierający tzw.Smart Grid (Inteligetne Sieci).Pozwala on na pełny monitoring i kontrolę procesów produkcji i dystrybucji energii). Ma wiele standardowych i niestandardowych funkcji, o których szerzej poniżej.

Wiosną 2014 ronku na rynek została wprowadzona najnowsza wersja oprogramowania zenon 7.11 a wraz z nią innowacje w wersji zenon Energy Edition.Podczas opracowywania oprogramowania dedykowanego automatyzacji w branży energetycznej w centrum zainteresowania znalazły się ulepszenia funkcjonalne mające spełniać wymogi IEC 61850 edycja 2.

Lista aktywnych i nieaktywnych blokad umożliwia lepszy przegląd komend. Użytkownicy są więc w stanie szybko rozpoznać, które warunki nie zostały spełnione aby poprawnie wykonać czynności przełączania.

Dzięki udoskonalonej koncepcji redundancji w oprogramowaniu zenon, COPA-DATA jest liderem w obszarze bezpieczeństwa. Nowo wdrożony tryb redundancji („rated”) umożliwia przydzielanie ról serwera i serwera standby zgodnie z tym, który komputer ma lepsze połączenie z procesem, dzięki czemu zapewnia się wyższą jakość danych. Wybór pomiędzy redundancją dominującą i niedominującą to również nowość. Użytkownicy mają dostęp do większej liczby możliwości zapewniających ochronę funkcjonalną, operacyjną i przed awariami.


Parametryzowanie zamiast programowania

Wiele programów wciąż opiera się na programowaniu i skryptach tworzonych na zamówienie klienta. zenon Energy Edition działa zupełnie inaczej. Nasze rozwiązanie zwalnia wdrażających je integratorów z konieczności ciągłego programowania wciąż tych samych funkcji dla każdego elementu. Zamiast tego wartości określa się jeden raz i przypisuje się je obiektom, aby móc później w łatwy sposób wykorzystać je w dowolnym momencie, przez proste wskazanie i kliknięcie myszą. To tylko jedna spośród wielu przydatnych cech odróżniających zenona od tradycyjnych systemów.

Nieograniczona integracja i niezależność

zenon w pełni integruje się ze wszystkimi platformami Windows, w tym Windows 8 (oprogramowanie ma certyfikat zgodności Microsoftu). Dzięki technologii zenon Webserver, można przenieść projekty na dowolną przeglądarkę WWW bez konieczności wykonywania dodatkowych działań inżynieryjnych. Daje to kompletną swobodę i elastyczność dostępu do projektu. Dla większego bezpieczeństwa, zenon Webserver jest dostępny jako wersja standardowa wyłącznie do celów monitorowania — brak możliwości ingerencji.

Ponadto - zenon jest całkowicie niezależny. Tylko od użytkowników zależy bowiem na sprzęcie jakiego typu i jakiego producenta będą go używali. Oprogramowanie pracować może bowiem praktycznie na dowolnie skonfigurowanym zestawie.

Komunikacja i przetwarzanie stanów

Podstawową funkcją każdego systemu automatyzacji instalacji energetycznych jest komunikacja i wymiana informacji. Oprogramowanie zenon zapewnia bezpieczną i otwartą komunikację z możliwością użycia całej gamy charakterystycznych dla branży energetycznej protokołów od GOOSE po IEC 60870. Dzięki sterownikom natywnym i protokołom komunikacyjnym oprogramowanie zenon Energy Edition jest doskonale dopasowane do wszystkich zadań komunikacyjnych z różnymi IED oraz z systemami zdalnymi. Stosowane są protokoły takie jak: IEC 61850 Client/Server i GOOSE, IEC 61400-25, IEC 60870-5 (101/103/104), DNP3, IEC 62056-21, OPC UA, Modbus, IEEE C37.118 (Synchrophaser), Slave/Server Side z zenon Process Gateway dla ICCP/ TASE.2/ IEC 60870-6, IEC 60870-5, DNP3, OPC UA, Modbus.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Technologie w energetyce wymagają stosowania ścisłych procedur oraz przestrzegania surowych norm. W firmie COPA-DATA doskonale to rozumiemy. Zdajemy sobie sprawę również z tego, że bezpieczeństwo systemu SCADA nigdy nie jest warunkiem statycznym, ale procesem ewolucyjnym, wymagającym stałego ulepszania. Dzięki zastosowaniu tej metody, od pierwszej wersji, która pojawiła się w 1989 roku, oprogramowanie zenon stało się najbardziej niezawodnym i zapewniającym 100% bezpieczeństwo wśród wszystkich dostępnych systemów SCADA. Nasi menedżerowie produktu i inżynierowie cały czas są zaangażowani w proces poprawiania bezpieczeństwa oprogramowania zenon.

Aby zapewnić 100% bezpieczeństwo danych, przestrzegamy norm standardu IEC 62351 i dostarczamy informacje dla NERC/CIP, jeżeli jest to wymagane przez integratora systemu. Dla IEC 62351 wdrożyliśmy uwierzytelnianie ACSE (ISO 8650-1) dla klienta IEC 61850, oferując zgodność z PICS z S1 dla profilu ISO 9506. Stale pracujemy nad zgodnością z innymi profilami i będziemy sukcesywnie je wdrażać.

Blokady topologiczne i procesowe

Mechanizmy blokad topologicznych umożliwiają wyraźne wskazanie użytkownikowi konsekwencji wszelkich jego decyzji podejmowanych podczas eksploatacji. zenon Energy Edition niezależnie szacuje wpływ każdego przełączenia na całą sieć topologiczną. W globalnym modelu topologicznym systemu zenon tego rodzaju współzależność uniemożliwia występowanie przypadkowych stanów w sieci. Na przykład mechanizm blokady „napięcie względem masy” zapobiega zwarciom w całej sieci.

Dla lepszej ochrony nieokreślone lub błędne przełączenia powodują podświetlenie linii na różne kolory. Dostarczane w ten sposób informacje są łatwo i szybko dostrzeżone, dzięki czemu operatorzy mogą natychmiast zauważyć problemy. Stworzony model topologiczny może być także użyty dla blokowania sterowań. Model topologii jest wykonywany przez narysowanie linii i użycie wyłączników i odłączników.

Reaguj w porę – alarmy graficzne

Spójna i dopasowana idea zarządzania alarmami jest kluczowym elementem bezpiecznej pracy systemu. Oprogramowanie zenon Energy Edition to system SCADA, który w pełni wspomaga Cię w jej stworzeniu i wdrożeniu. W zenon Energy Edition zarządzanie alarmami jest funkcją natywną i łatwą w konfiguracji, bez potrzeby pisania kodu. Obsługa alarmów umożliwia optymalne użycie i funkcjonalność, a także jest w pełni zintegrowana z funkcją redundancji zenon. Wizualne instrukcje alarmowe czyli obszary alarmowe umożliwiają utworzenie aplikacji prowadzącej użytkownika od wskazania podsumowanego alarmu do szczegółowego ekranu alarmu. Możliwe jest także tworzenie w podsumowujący sposób wizualizacji alarmów aktywnych, aktywnych/potwierdzonych i nieaktywnych/niepotwierdzonych.

Wszechstronne raportowanie z oprogramowaniem zenon

Rewolucyjny system raportowania opracowany przez inżynierów COPA-DATA jest opcjonalnym wyborem dla zastosowań energetycznych. System pozwala integrować dane z rozproszonych źródeł i prezentować je w raportach graficznych, które można tworzyć z danych online lub historycznych. Raporty umożliwiają precyzyjny podgląd statusu elektrowni i wskaźników jakościowych (Power Quality Indicators). Określone raporty mogą być generowane automatycznie, co czyni oprogramowanie zenon niezastopionym narzędziem do tworzenia zgodnej i spójnej dokumentacji.

Podsumowanie: Dlaczego warto zmienić oprogramowanie na zenon?

Ponad 20 000 instalacji sprawia, że oprogramowanie zenon Energy Edition jest sprawdzonym i niezawodnym rozwiązaniem dla procesów wytwarzania i dystrybucji energii.

Za sprawą wielu innowacji takich jak: wykorzystanie funkcji multi-touch, możliwość konfiguracji projektów dla pojedynczego jak i wielu monitorów, zarządzanie wieloprojektowe, kreator projektów, redundancja gwarantująca bezpieczny rejestr danych bez możliwości ich utraty oraz wiele, wiele innych, zenon Energy Edition jest niewątpliwie liderem wśród programów SCADA wykorzystywanych w energetyce. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki skutecznemu, szybkiemu i bezpiecznemu inżynieringowi oraz możliwości perfekcyjnej integralności w infrastruktury o zróżnicowanym środowisku danych, zapewnia optymalny zwrot z inwestycji. A dzięki wydajnej eksploatacji projektu i gotowości do jego rozbudowy w dowolnym momencie zenon jest systemem o niskich kosztach utrzymania.

Jednym słowem dzięki zenon Energy Edition nowoczesne zakłady energetyczne będą mogły wydajnie, bezpiecznie,ekonomicznie spełniać oczekiwania stawiane przed nowoczesną energetyką.

Urszula Bizoń-Żaba

Więcej na www.copadata.pl

Zapytania ofertowe
NOWY! zenon Energy Edition - Przełącz się na większą wydajność, integrację i ergonomię w produkcji, dystrybucji oraz przesyłaniu energii.
Zapytaj o produkt