Zobacz wszystkie

Kategorie

Aplikacja chmurowa do monitorowania pracy urządzeń

Produkt firmy:

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

Asset Performance Monitor to pierwsza aplikacja chmurowa B&R działająca na bazie ABB Ability - zintegrowanego portfolio rozwiązań cyfrowych dla różnych sektorów przemysłu. Zapewnia ona producentom możliwość wglądu w stan maszyn i urządzeń w zakładach, umożliwia identyfikowanie obszarów potencjalnych usprawnień i zwiększanie poziomu obsługi serwisowej.

Aplikacja dostarcza w trybie ciągłym informacje dotyczące parametrów produkcji oraz zużycia energii. Dodatkowo pozwala na automatyczne wyliczanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz OEE. Do pozyskiwania informacji z maszyn i linii technologicznych konieczne jest zainstalowanie w zakładzie urządzenia krańcowego (typu edge).

Odbiera ono dane z kontrolerów maszyn z wykorzystaniem protokołu OPC UA przekazuje je do chmury korzystając z MQTT. Do uzyskania dostępu do Asset Performance Monitor oraz jego funkcji wymagane jest jedynie zalogowanie się nazwą użytkownika i hasłem.