Zobacz wszystkie

Kategorie

Syngineer łączy dziedziny inżynierii elektrycznej i mechanicznej

Dla wielu projektantów jednym z głównych wyzwań jest zdobywanie i przekazywanie informacji. Syngineer, nowe oprogramowanie oparte na chmurze obliczeniowej opracowane przez firmy EPLAN i Cideon, pozwala sprostać temu wyzwaniu. Zapewnia ono szybką i łatwą koordynację prac inżynieryjnych - zwłaszcza między inżynierią mechaniczną i elektryczną oraz sterownikiem PLC i oprogramowaniem.

Dodatkowo, zmniejsza liczbę zadań wykonywanych ręcznie, które często występują w ostatniej chwili i są szczególnie kosztowne. Ważną cechą jest to, że wszyscy użytkownicy pracują w swoich standardowych systemach. Syngineer jest zintegrowany w różnymi środowiskami programowania MCAD, CAE i PLC jako dodatkowy moduł add-on, co oznacza, że czasochłonna koordynacja i żmudne dostarczanie informacji dla różnych działów inżynieryjnych nie jest już potrzebne.

Dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej, Syngineer oferuje możliwość pracy w czasie rzeczywistym w różnych lokalizacjach. Wszyscy uczestnicy projektu mogą wymieniać między sobą informacje. Aktualny stan przetwarzania, na przykład podczas projektowania maszyny, pozostaje przeźroczysty przez cały czas.

Automatyczne powiadomienia o zmianach zapewniają, że tego typu informacje nie muszą już być przekazywane ręcznie i są dostępne dla wszystkich uczestników projektu. Przykładowo, projektant z działu elektrycznego i inżynier oprogramowania otrzymują automatyczne powiadomienie, gdy mechanik zastąpił silnik innym modelem.

Mogą wówczas sprawdzić, czy zmiana ta ma wpływ na ich pracę. Wybrane informacje, takie jak numer ERP, producent lub numer katalogowy, znaczniki urządzeń oraz tekst funkcyjny są dodatkowo wyświetlane w formie tabelarycznej i mogą być eksportowane jako dokumenty Excel lub PDF. Oprogramowanie jest obecnie dostępne w języku niemieckim i angielskim, a w dalszej kolejności będą wprowadzane kolejne wersje językowe.