Zobacz wszystkie

Kategorie

Zintegrowane oprogramowanie do sterowania pracą robotów

B&R dodał nowe funkcje do swojego pakietu oprogramowania mapp Motion. Różne podsystemy maszyny można z łatwością ze sobą łączyć - dzięki temu bez dodatkowego programowania można np. zsynchronizować ruchy robotów z systemami portalowymi lub stołami do obróbki.

Przykładowe funkcje:

  • Frame hierarchy - może być używana do zobrazowania rzeczywistej struktury maszyny. Układy współrzędnych można umieścić w kluczowych punktach, takich jak kołnierz mocowania narzędzia. Każdemu układowi współrzędnych można przypisać nazwę, która identyfikuje go w aplikacji. Zapewnia to wyraźnie zorganizowany czytelny kod - nawet w złożonych aplikacjach.
  • Programmed moving frame - łączy układ współrzędnych z osią i definiuje dodatkowy stopień swobody. Pozwala to na zoptymalizowane ruchy i lepsze wykorzystanie dynamiki robota. Funkcja wciela ruch systemów portalowych do obliczeń ścieżki robota. Programista nie musi ręcznie koordynować ruchów systemu bramowego i robota. To samo dotyczy przypadków, gdy robot lub maszyny CNC są połączone z ruchomymi stołami do obróbki.

Dla maszyny, robota i innych ruchomych elementów niezbędny jest tylko jeden kontroler. Robot i dodatkowe komponenty działają jako jedna jednostka. Skoordynowane planowanie ścieżek pozwala na optymalne wykorzystanie poszczególnych komponentów, zapewniają też przestrzeganie wzajemnych parametrów procesów - np. względnej prędkości pomiędzy narzędziem a obrabianym przedmiotem.

Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Zintegrowane oprogramowanie do sterowania pracą robotów
Firma: B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Kategoria: Systemy do zarządzania produkcją, MES
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).