Zobacz wszystkie

Kategorie

Cyberbezpieczeństwo systemów produkcyjnych dzięki ich segmentacji

Potrzeby łączności pomiędzy systemami produkcyjnymi, automatyką a Internetem stale rosną. Aby chronić instalacje produkcyjne przed cyberatakami, firma B&R wyposażyła system sterowania procesami APROL w dodatkowe funkcje zarządzania użytkownikami. Rozproszone, autonomiczne komórki bezpieczeństwa, które obejmują strefy, sekcje, podobszary lub podsystemy istotne dla produkcji, zapewniają prostą i jednocześnie skuteczną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami hakerów.

Jeśli dana komórka bezpieczeństwa zostanie zaatakowana z zewnątrz, wszystkie inne mogą nadal działać bez przeszkód. Minimalizuje to możliwe uszkodzenia jednocześnie zwiększając stabilność pracy systemu produkcyjnego. Architektura APROL klient/serwer pozwala na użycie do 64 takich komórek.