Zobacz wszystkie

Kategorie

Profesjonalne oprogramowanie do komunikacji i transferu wiedzy w środowiskach produkcyjnych

Nowe oprogramowanie ASM FactoryChat firmy ASM SMT Solutions pozwala wyeliminować komunikaty błędów typu "Instruction not received", "Documentation not available" czy "Troubleshooting tip not received". Jest to pierwsze profesjonalne oprogramowanie zapewniające bezpieczną komunikację i niezawodny transfer wiedzy w zastosowaniach produkcyjnych.

ASM Factory zarządza wiadomościami od pracowników i kierownictwa, raportami zmian, dokumentacją maszyn, instrukcjami i wieloma innymi rodzajami danych. Również komunikaty i alarmy z maszyn i oprogramowania mogą być dodawane do komunikacji w hali produkcyjnej i wyświetlane w przeglądarce. Nowością jest też model licencjonowania: klienci mogą w razie potrzeby wypożyczyć oprogramowanie i łatwo skalować je w górę lub w dół. Dzięki otwartemu podejściu, ASM FactoryChat może być używany z maszynami i systemami innych dostawców. Zainteresowanym klientom firma ASM oferuje bezpłatną 60-dniową licencję testową o pełnej funkcjonalności.

Dzięki ASM FactoryChat, użytkownicy mogą wymieniać wiadomości z pojedynczymi użytkownikami, grupami użytkowników lub z maszynami. Oprogramowanie dostarcza informacje na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową, na przykład formalne instrukcje naprawy lub nieformalne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów od innych członków zespołu w postaci filmów, zdjęć lub krótkich tekstów. ASM FactoryChat porządkuje komunikaty zgodnie ze standardami ANSI/ISA 95 i odwzorowuje wszystko w przejrzystej hierarchii związanej z produkcją (firma, lokalizacja, dział, linia, maszyna, system oprogramowania itp.).

Jako rozwiązanie profesjonalne, ASM FactoryChat oferuje funkcje wykraczające daleko poza te, które można znaleźć w zwykłych usługach komunikacyjnych. Na przykład, maszyny mogą wysyłać wiadomości bezpośrednio do operatorów i techników. Historia czatów w maszynie zawiera informacje o przeszłych wiadomościach i incydentach. W przypadku wystąpienia innej, podobnej usterki, system może więc zaproponować rozwiązanie, które w przeszłości było najbardziej skuteczne.

Oprogramowanie generuje raporty zmianowe, wysyła je do odpowiednich odbiorców i archiwizuje, pozwalając na uzyskanie dostępu w dowolnym czasie i miejscu. Może przechowywać instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji i napraw, filmy instruktażowe, dane kontaktowe odpowiednich techników i dane producenta do szybkiego dostępu w wielu różnych formatach.

Użytkownicy uzyskują dostęp do systemu ASM FactoryChat w chmurze obliczeniowej bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Nie ma potrzeby instalowania żadnego specjalnego oprogramowania na komputerach lokalnych ani serwerach firmowych. Oprogramowanie aplikacyjne każdego klienta jest przechowywane w obszarze chronionym chmury.

ASM FactoryChat jest oferowany w oparciu o skalowalny model subskrypcji. Klienci kupują ograniczone czasowo pakiety licencji dla określonej liczby zasobów. Z drugiej strony, liczba użytkowników jest nieograniczona. Gdy firma się rozwija i inwestuje w dodatkowe maszyny, linie, a nawet całe działy, liczbę pakietów licencji można dowolnie zwiększać. Gdy poszczególne zasoby są przenoszone, wszystkie informacje wraz z powiązaniami komunikacyjnymi pozostają zachowane i są natychmiast widoczne dla zespołów w nowej lokalizacji. Model licencjonowania ASM FactoryChat zwalnia użytkowników z wysokich inwestycji początkowych oraz kosztów amortyzacji i aktualizacji.

Zapytania ofertowe
Profesjonalne oprogramowanie do komunikacji i transferu wiedzy w środowiskach produkcyjnych
Zapytanie ofertowe