Zobacz wszystkie

Kategorie

Oprogramowanie do zarządzania flotą robotów mobilnych

Omron wprowadził na rynek oprogramowania Fleet Operations Workspace (FLOW) Core 2.1. Umożliwia ono szybkie wdrożenie robotów mobilnych w zakładzie produkcyjnym dzięki analizie danych dotyczących ich działania, funkcjom symulacji oraz zintegrowanym funkcjom sterowania wieloma rodzajami robotów.

Oprogramowanie pozwala określić wydajność instalacji i wykryć problemy przed faktycznym wdrożeniem robotów mobilnych. Symulacja działania floty umożliwia szybki rozruch, zawiera też zintegrowane funkcje sterowania wieloma typami robotów o różnym zakresie ładowności. Po zainstalowaniu systemu można zaś z łatwością zbierać dane dotyczące jazdy i identyfikować „wąskie gardła”. Dzięki temu możliwa jest wizualizacja rozbieżności pomiędzy rzeczywistą wydajnością systemu a celami wyznaczonymi w chwili instalacji, a także poprawa wydajności przemieszczania się robotów po fabryce. Funkcji tych można także używać do obsługi innych, wcześniej zainstalowanych robotów mobilnych, poprzez aktualizację istniejącego oprogramowania do FLOW Core 2.1.

Inne wybrane funkcje oprogramowania:

  • FLOW iQ – wizualizuje informacje takie jak: mapy ciepła (obszary, w których zatrzymują się roboty), mapy ścieżek po których poruszają się maszyny, a także wskaźniki wykorzystania robotów (analiza aktywności) w oparciu o wyniki dotyczące jazdy. FLOW iQ ułatwia diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących złożonych flot oraz umożliwia ich ciągłe udoskonalanie.
  • Symulacja przepływu pracy i liczby podróży odbywanych przez flotę autonomicznych robotów transportowych (możliwość sterowania wieloma robotami mobilnymi w ramach jednej grupy) w przestrzeni cyfrowej bez konieczności rzeczywistego wdrażania robotów.
  • MobilePlanner6 – zintegrowane funkcje sterowania flotą złożoną z wielu różnych modeli umożliwiające tworzenie flot złożonych z modeli obsługujących ładunki o różnych rozmiarach i masie, a także zwiększanie wydajności produkcji poprzez zintegrowane funkcje sterowania.