Zobacz wszystkie

Kategorie

Dwufunkcyjny analizator gazów z funkcją chromatografu i analizatora węglowodorów THA

Kategoria produktu: Aparatura stacjonarna

Baseline, oddział analizatorów przemysłowych grupy Mocon, prezentuje nowy analizator gazów o symbolu PetroAlert 9200, łączący w sobie funkcjonalność dwóch przyrządów: chromatografu gazowego do prowadzenia pomiarów selektywnych oraz analizatora THA (total hydrocarbon analyzer) do ciągłego monitorowania stężenia węglowodorów. Jest to przyrząd małogabarytowy, zapewniający dużą czułość pomiaru i stabilność.

Został zaprojektowany specjalnie pod kątem wymogów przemysłu wydobywczego. Dzięki dużej szybkości i dokładności może realizować monitorowanie jakościowe i ilościowe węglowodorów podczas wiercenia, zwiększając efektywność procesu oraz pozwalając szybciej oszacować potencjał odwiertu.

Każdy egzemplarz może być skonfigurowany fabrycznie według specyfikacji klienta. PetroAlert 9200 zawiera podwójny detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID): jeden do chromatografu gazowego (GC) i drugi do analizatora THA.

GC realizuje szybką analizę stężenia węglowodorów od C1 do C5 (< 30 s, zachowując separację C1-C2 przy stosunku koncentracji 200:1) z granicą wykrywalności <10 ppm dla metanu, a detektor węglowodorów monitoruje w sposób ciągły całkowitą zawartość węglowodorów w zakresie od 0,003% do 100% dla metanu.

PetruAlert to analizator mikroprocesorowy, nie wymagający współpracy z zewnętrznym komputerem. Może otrzymywać instrukcje bezpośrednio - wprowadzane za pomocą ekranu dotykowego lub przez sieć.

Dane mogą być gromadzone w sposób ciągły lub po wystąpieniu określonych zdarzeń, np. alarmów. Automatyczna kalibracja wymaga od użytkownika minimum czynności serwisowych. PetroAlert 9200 może być montowany w szafie 19".