Zobacz wszystkie

Kategorie

Wskaźnik wielkości technologicznych WWT-166

Produkt firmy:

Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Aparatura stacjonarna

Uniwersalny aparat pełniący funkcję stacji pomiarowej, umożliwiającej wyemitowanie dowolnych progów granicznych, z uwarunkowaniami technologicznymi i czasowymi do pełnionej równolegle funkcji centrali sygnalizacyjnej w rozproszonym systemie automatyki, przekazujący dane do komputera nadrzędnego.

Stosowany podobnie jak WWT-84, jednak dzięki połączeniu poprzez szybką magistralę CAN (do 1Mb/s) z innymi wskaźnikami i regulatorami serii PSW-166 umożliwia stworzenie dużego systemu automatyki. System taki charakteryzuje się wysoką dyspozycyjnością, gdyż awaria jednego urządzenia nie unieruchamia pozostałych. Swobodna konfiguracja polegająca na zasadzie łączenia bloków funkcyjnych może być prowadzona przy pomocy programu konfiguracji graficznej na komputerze PC lub z panelu czołowego urządzenia. Rozbudowany blok alarmów umożliwia szeroką diagnostykę stanu urządzenia oraz obiektu. Posiada zegar czasu rzeczywistego RTC. Wszystkie sygnały binarne wraz z wyjściem do zasilania przetworników mają zabezpieczenie przeciwzwarciowe ograniczające pobór prądu do 0,4A.