Zobacz wszystkie

Kategorie

Miernik parametrów sieci 1- i 3-fazowej ND25 w wersji z obsługą protokołu BACnet IP

Produkt firmy:

LUMEL S.A.

Kategoria produktu: Aparatura stacjonarna Pomiary

Miernik parametrów sieci ND25 jest teraz dostępny w wersji z obsługą protokołu BACnet IP. Protokół ten, wykorzystywany w systemach automatyki budynkowej, pozwala na integrowanie systemów pomiaru zużycia mediów, wykrywania i sygnalizacji pożaru, sterowania i kontroli urządzeń HVAC, sterowania oświetleniem itp. Miernik jest przystosowany do prowadzenia pomiarów w sieciach 3-fazowych 3/4-przewodowych i 1-fazowych.

Mierzy m.in. energię czynną, bierną i pozorną pobieraną i oddawaną, moc oraz wszystkie podstawowe wielkości elektryczne. Zawiera wyświetlacz LCD mogący prezentować ponad 85 mierzonych parametrów na 28 zaprogramowanych ekranach. Dwa opcjonalne wyjścia mogą być zaprogramowane jako wyjścia impulsowe do monitorowania zużycia energii.

Ważniejsze dane techniczne:

  • uniwersalne wejścia pomiarowe 1/5 A i 100/600 V,
  • klasa dokładności 0,2s i 0,5s zgodnie z normą IEC62053-22,
  • pomiar THD i harmonicznych (do 31. harmonicznej),
  • napięcie zasilania 100…550 VAC/DC,
  • wbudowany zegar RTC,
  • archiwum pomiarów (wewnętrzna pamięć Flash o pojemności 8 MB),
  • interfejsy USB/RS-485/Ethernet/Bacnet,
  • wyjście przekaźnikowe alarmowe lub impulsowe.