Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowa rodzina modułów akwizycji danych z możliwością wymiany w trybie hot-swap

Rynek testów i pomiarów szybko ewoluuje, starając się nadążyć za stale rozwijanymi technologiami w pojazdach elektrycznych, sieciach transmisji danych i akumulatorach, wymagających nowoczesnej aparatury pomiarowej. Firma Advantech zaprojektowała nową rodzinę modułów akwizycji danych – iDAQ. Obejmuje ona modułowe rejestratory danych serii iDAQ-700 i iDAQ-800 oraz obudowy iDAQ-900. Nowa architektura dzieli tradycyjne funkcje oferowane przez karty PCI/PCIe i moduły DAQ na zestaw mniejszych jednostek funkcjonalnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych kart wielofunkcyjnych, każdy moduł iDAQ oferuje tylko jeden typ funkcji, np. wejście cyfrowe, wyjście analogowe lub wejście IEPE. Użytkownicy mogą dobierać do swojego systemu iDAQ różne kombinacje modułów o różnych specyfikacjach, odpowiednio do wymogów pomiarowych.

Moduły iDAQ można wymieniać podczas pracy, co sprawia, że ​​konserwacja systemu pomiarowego jest bardzo łatwa. Gdy moduł iDAQ jest zintegrowany z urządzeniem pomiarowym, po długim okresie ciągłego użytkowania może się pojawić kumulacja uszkodzeń. Praca w trybie hot-swap pozwala na wymianę uszkodzonego modułu bez przerywania pracy systemu, eliminując uciążliwe wyłączanie, a następnie ponowne uruchamianie krytycznych urządzeń, np. serwerów. Ponadto, rodzaje sygnałów pomiarowych w laboratoriach mogą się różnić w zależności od aktualnego programu testowego, więc funkcjonalność hot-swap systemu akwizycji danych może być bardzo pomocna dla personelu.

Obudowy serii iDAQ-900 zapewniają szybki dostęp modułów iDAQ do szyny komunikacyjnej. W sygnałach czasowych są zawarte impulsy wyzwalania i kończenia pomiarów oraz regulowania szybkości akwizycji danych. Wszystkie moduły DAQ mogą być wzajemnie synchronizowane przy użyciu tego samego zegara i zdarzeń wyzwalających za pośrednictwem magistrali. Ułatwia to synchronizację z systemami Advantech iDAQ, ponieważ wystarczy je skonfigurować programowo, bez konieczności prowadzenia skomplikowanego okablowania. Moduły DAQ mogą być konfigurowane do pracy z sygnałami wejściowymi lub wyjściowymi, a także jako typy jednoimpulsowe lub zegarowe. Daje to dużą elastyczność w aplikacjach pracujących w terenie, wymagających synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi lub wyzwalania zewnętrznego za pomocą impulsów.

System iDAQ charakteryzuje się dużą odpornością na udary (do 30 g), wibracje (do 5 g) i zaburzenia elektromagnetyczne. Nadaje się do pracy w zakresie temperatury otoczenia od -20 do +60°C. Został zaprojektowany do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych oraz na zewnątrz budynków.