Zobacz wszystkie

Kategorie

Wielokanałowy rejestrator prędkości powietrza, temperatury, ciśnienia i wilgotności

Firma Advanced Thermal Solutions zaprezentowała nowy, wielokanałowy rejestrator prędkości powietrza, temperatury, ciśnienia i wilgotności, mogący mierzyć te parametry pojedynczo lub równocześnie. Zawiera on porty wejściowe do podłączenia maksymalnie 8 czujników temperatury/prędkości powietrza, 4 termopar typu J, 2 czujników ciśnienia i pojedynczego czujnika wilgotności. Mogą być one umieszczane w różnych miejscach testowanego systemu, w tym również wewnątrz jego obudowy.

ATS dostarcza do systemu iQx czujniki temperatury/prędkości powietrza dostosowane do różnych wymogów aplikacji. Są to niskoprofilowe czujniki typu candlestick, czujniki punktowe typu spot, sondy ręczne oraz konstrukcje wielopunktowe, realizujące pomiar w jednej płaszczyźnie pionowej. Zakres pomiary temperatury i prędkości wynosi -10...+120°C i 0...50 m/s. Większość z tych czujników można ze sobą łączyć, w zależności od potrzeb testowych.

iQx wymaga komputera z oprogramowaniem iSTAGE-X do rejestracji pomiarów i prezentacji danych. Eliminuje ono błędy czasowe akwizycji, wynikające np. z niestabilności związanej z użyciem do pomiaru wielu systemów. iSTAGE-X to oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, oparte na platformie LabVIEW. Użytkownicy mogą tu przeglądać i drukować zebrane dane, oznaczone sygnaturą czasową. Dane mogą być prezentowane w postaci wykresów i tabel z podstawowymi informacjami statystycznymi dla wszystkich pomiarów wykonanych przez system iQx