Zobacz wszystkie

Kategorie

Analizatory optyczne do badania gazów spalinowych ze spalarni śmieci i pieców przemysłowych

Yokogawa Electric dodaje do rodziny OpreX trzy nowe analizatory gazu NDIR (non-dispersive infrared), spełniające różnorodne potrzeby montażowe i operacyjne: IR800G do montażu w szafie przemysłowej, IR810G do montażu ściennego i panelowego oraz IR810S z ochroną przeciwwybuchową, przeznaczony do montażu na ścianie. Służą one do ciągłego pomiaru stężenia NO, SO2, CO2, CO, CH4 i O2.

Wszystkie trzy modele zawierają aktywny mechanizm korekcji dryfu zera, będący w stanie korygować zmiany punktu zerowego spowodowane takimi czynnikami, jak np. gromadzenie się brudu na przyrządzie. Jest to realizowane poprzez naprzemienny pomiar gazu próbki i gazu odniesienia. Dzięki tej funkcji, konserwacja może być wykonywana w dłuższych interwałach, co pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty.

Model IR810S spełnia wymagania norm branżowych IECEx i ATEX Zone 1 oraz eliminuje potrzebę umieszczania analizatora w pojemniku przeciwwybuchowym, używanym zwykle jako część przeciwwybuchowego systemu ciągłego monitorowania (CEMS). Zapewnia to redukcję kosztów i ułatwia obsługę przyrządu.

W wielu obiektach stosuje się automatyczne przedmuchy, aby droga transportu próbki była czysta, co zazwyczaj wymaga instalacji oddzielnego sprzętu. Ta funkcja jest teraz wbudowana we wszystkie analizatory serii IR800. Kolejną nowością jest funkcja automatycznej weryfikacji, która również wymagała wcześniej instalacji dodatkowego oprzyrządowania. Wprowadza ona gaz kalibracyjny do analizatora i sprawdza, czy aktualnie mierzona wartość jest prawidłowa.