Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujniki wizyjne z możliwością prowadzenia trudnych zadań inspekcyjnych

Kategoria produktu: Czujniki i kamery wizyjne

Czujniki wizyjne Visor firmy SensoPart umożliwiają obecnie łączenie wyników detekcji, dostępne wcześniej jedynie w znacznie droższych systemach przetwarzania obrazu i zaawansowanych aplikacjach ze sterownikami PLC. Zapewnia to darmowa aktualizacja oprogramowania wbudowanego do najnowszej wersji 2.6.

Podczas, gdy czujniki wizyjne były wcześniej w stanie logicznie łączyć wyniki porównań z poszczególnych detektorów w ramach ogólnego systemu podejmowania decyzji, innowacyjny detektor "result processing" umożliwia łączenie wyników z poprzednich porównań oraz innych zadań, umożliwiając identyfikację zmian i trendów występujących w dłuższym czasie.

Wyniki detekcji mogą być wykorzystywane w obliczeniach, a także porównaniach ciągów lub kodów i umożliwiają podejmowanie logicznych decyzji z możliwością wyboru ponad 50 różnych parametrów. Przechowywanie wyników jako „zmiennych statycznych” do wykorzystania w kolejnych procesach i ocenach statystycznych znacznie rozszerza zakres zastosowań czujników Visor. Mogą one teraz wykrywać kolejne błędy i przesyłać sygnał do systemu sterowania po wystąpieniu ich określonej liczby. Ponieważ złożone oceny detekcji można przeprowadzać bezpośrednio w czujniku, w wielu aplikacjach wymagany jest znacznie mniejszy nakład pracy związanej z programowaniem sterowników PLC. Zaletą jest tu również większa niezawodność wynikająca z tego, że zamiast telegramów danych do systemu sterowania przesyłane są jedynie proste sygnały cyfrowe.