Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujniki pojemnościowe do wykrywania agresywnych substancji

Produkt firmy:

Widmo

Czujniki pojemnościowe do bezpiecznej detekcji agresywnych substancji

W wielu procesach związanych z napełnianiem zbiorników istnieje konieczność stosowania zbiorników wykonanych z takich materiałów konstrukcyjnych, które wyeliminują możliwość zachodzenia reakcji chemicznych z wypełniającym je medium. Firma Baumer opracowała pod kątem tego typu zastosowań rodzinę czujników pojemnościowych umożliwiających nieinwazyjne wykrycie rodzaju medium wypełniającego zbiornik, poprzez analizę pola elektrycznego przenikającego przez ściany naczynia.

Czujniki te pozwalają wykryć obecność konkretnych substancji stałych i ciekłych. Z jednej strony pomiar nieinwazyjny zabezpiecza czujnik, wydłużając jego czas bezawaryjnej pracy oraz zwiększając bezpieczeństwo procesu. Z drugiej strony nie dopuszcza do zanieczyszczenia medium znajdującego się wewnątrz pojemnika. Nowe czujniki opracowane w ostatnim czasie przez firmę Baumer charakteryzują się w stosunku do poprzednich wersji większym zasięgiem, prostszą instalacją i zwiększoną niezawodnością. W poniższej tabeli przedstawiono optymalne średnice czujników w zależności od rodzajów badanego medium i materiału zbiornika.

Czujniki pojemnościowe rodziny CFAK xx i CFAM xx są zamykane w obudowach plastikowych i metalowych o stopniu ochrony IP65 lub IP67. Zawierają wyjścia PNP/NPN. Pracują w zakresie napięć zasilania od 10 do 30VDC.

Więcej na www.baumerelectric.com

Pojemnik
Plastik
Szkło
Papier /tektura
Ceramika /glina
brak pojemnika
MediumPłynnyProdukty wodneM12
M18, M30

M18, M30
M12
AlkoholeM18, M30M18, M30
M18, M30M12
Atrament rozpuszczalnikowyM30
M30


M18, M30
Atrament wodny
M18
M30


M12
Granulaty
Granulat plastikowy
M18, M30
Tarcica
M30

M30

M18, M30
Zboże
M18, M30M30
M18, M30M30
M12, M18, M30
Kawa
M18, M30


M12, M18, M30
Papier /bawełna
M30

M12, M18, M30
M12, M18, M30
Ciała stałe
Drewno


M18, M30
M12, M18, M30
Kamień /glina


M12, M18, M30
M12, M18, M30
Części ciała


M12, M18, M30
M12, M18, M30
Metale


M12, M18, M30
M12, M18, M30