Zobacz wszystkie

Kategorie

Naklejki termoczułe CelsiStrip, CelsiPoint i CelsiReverso

Naklejki termoczułe do pomiaru i rejestracji maksymalnej temperatury obiektów

Naklejki termoczułe CelsiStrip i CelsiPoint służą do pomiaru i rejestracji maksymalnej temperatury pracy obiektów, np. układów scalonych lub silników. W zależności od wersji zawierają jedno lub kilka pól sygnalizacyjnych, które po osiągnięciu ustalonej temperatury progowej ulegają nieodwracalnemu zaczernieniu, wskazując maksymalną temperaturę pracy. Naklejki CelsiPoint i CelsiStrip są dostępne w wersjach o 40 temperaturach progowych z zakresu od +40ºC do +260ºC.

Dokładność pomiaru wynosi ±1,5%. Dostępne są też naklejki CelsiReverso, wykorzystujące technologię ciekłych kryształów. Są to elementy o działaniu odwracalnym, przybierające barwę zieloną po osiągnięciu temperatury progowej i powracające do barwy pierwotnej po ostygnięciu. Mogą być produkowane na indywidualne zamówienia na zakres temperatur progowych od -35ºC do +90ºC.

Szczegółowe informacje: Semicon, tel. (22) 6157371, 6156431.

Więcej na www.semicon.com.pl, www.celsi.com oraz www.spirig.com

Zapytania ofertowe
Naklejki termoczułe CelsiStrip, CelsiPoint i CelsiReverso
Zapytaj o produkt