Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujniki prędkości powietrza do instalacji HVAC

Posifa Technologies wprowadza do oferty serię czujników prędkości powietrza PAV1000, umożliwiających wraz z czujnikami temperatury zwiększenie efektywności chłodzenia w centrach danych i instalacjach HVAC. Obecnie w ofercie dostępne są dwa modele: PAV1005V i PAV1015V o zakresie pomiarowym odpowiednio 7 i 15 m/s, charakteryzujące się bardzo krótkim czasem odpowiedzi równym 125 ms, zamykane w małogabarytowych obudowach o dużej wytrzymałości mechanicznej.

Ze względu na małe gabaryty, mogą być one stosowane nawet w najmniejszych dostępnych przestrzeniach, np. wewnątrz obudów. W odróżnieniu od rozwiązań bazujących na termistorach są praktycznie niewrażliwe na zmiany temperatury otoczenia i zapewniają odpowiedź w czasie rzeczywistym, pozwalającą upewnić się o właściwym obiegu powietrza w instalacjach o krytycznym znaczeniu.

Dane dotyczące prędkości obiegu powietrza doskonale uzupełniają informacje z czujników temperatury, umożliwiając dokładną analizę sprawności cieplnej. Identyfikując obszary wymagające szybkiego przepływu powietrza w celu utrzymania stabilnej temperatury, można modyfikować systemy dla zapewnienia oszczędności energii. W aplikacjach HVAC, pomiary prędkości powietrza mogą być wykorzystane do określenia, kiedy należy wymienić filtry.

Zapewnia to skuteczną ochronę sprzętu podczas intensywnego użytkowania, a jednocześnie pozwala klientom mniej intensywnie korzystającym z chłodzenia wydłużyć odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi cyklami konserwacji. Czujniki serii PAV1000 korzystają z opracowanego przez firmę Posifa układu z parą termostosów, wykrywającego zmianę gradientu temperatury spowodowanego przepływem powietrza.

Zapewniają bardzo dużą powtarzalność i dokładność pomiaru, wynoszące odpowiednio 1% FS i 5% FS. W odróżnieniu od konkurencyjnych technologii nie wymagają stosowania wnęk ani membran, zapewniając odporność na zatykanie i szybkie zmiany ciśnienia. Mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od -25 do +85°C. Zawierają analogowe wyjście napięciowe 0...4,5 V.