Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujniki gazu Rosemount 628 w wersjach do monitorowania stężenia tlenku węgla i niedomiaru tlenu

Produkt firmy:

Emerson Industrial Automation

Oferta czujników gazu Rosemount 628 firmy Emerson powiększyła się o nowe wersje przeznaczone do monitorowania stężenia tlenku węgla i niedomiaru tlenu, uzupełniające wcześniejszą wersję do monitorowania stężenia siarkowodoru. Rozszerzają one zakres zastosowań przetwornika Rosemount 928 do bezprzewodowego monitorowania gazów.

Tlenek węgla może być uwalniany przez różne procesy spalania, a jego stężenie powyżej 1500 ppm jest niebezpieczne dla życia i zdrowia. Równie niebezpieczny może być spadek stężenia tlenu poniżej 19,5%. Taka sytuacja może powstać w wyniku działania procesów zdolnych do konsumpcji tlenu.
Bezprzewodowy przetwornik gazów Rosemount 928 stanowi wszechstronną platformę do monitorowania niebezpiecznych warunków w zakładach produkcyjnych, odwiertach, rurociągach, magazynach oraz innych instalacjach i obiektach. Można go łatwo wdrożyć z wykorzystaniem sieci WirelessHART wszędzie tam, gdzie instalowanie infrastruktury przewodowej jest zbyt drogie lub niepraktyczne. Po zintegrowaniu z siecią bezprzewodową, personel łatwo monitorować bieżące stężenie gazów w odległych lokalizacjach.

Aby uprościć instalację i konserwację, główne podzespoły Rosemount 928: moduł zasilania i czujnik gazu Rosemount 628, mogą być wymieniane podczas pracy. Oba są samoistnie bezpieczne i można je wymienić w ciągu kilku minut bez użycia narzędzi.

Dane kalibracyjne z Rosemount 628 są przechowywane w samym czujniku, a nie w module przetwornika. Dzięki temu użytkownicy mogą skalibrować czujnik w miejscu niezagrożonym, a następnie zainstalować go w miejscu pracy. Zwiększa to bezpieczeństwo personelu, skracając do minimum czas spędzony miejscach potencjalnie niebezpiecznych. W razie zmiany warunków procesu, przetwornik Rosemount 928 może być przenoszony w inne miejsca, o ile znajdują się one w zasięgu sieci WirelessHART.

 
Bezprzewodowy przetwornik Rosemount 928
 
Czujnik gazu Rosemount 628

Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Czujniki gazu Rosemount 628 w wersjach do monitorowania stężenia tlenku węgla i niedomiaru tlenu
Firma: Emerson Industrial Automation
Kategoria: Czujniki wielkości nieelektrycznych
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).