Zobacz wszystkie

Kategorie

Analizator mętności z inteligentnym czujnikiem optycznym

Analizator mętności Triton TR82 firmy Electro-Chemical Devices z inteligentnym czujnikiem optycznym nowej generacji służy do prowadzenia pomiarów jakości wody w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Zmętnienie próbki wody jest spowodowane zawieszonymi w niej cząstkami, zwykle gliną i mułem. Ponieważ do cząstek mogą przyczepiać się bakterie i wirusy, parametr ten stał się krytycznym wskaźnikiem ogólnej jakości wody. Zastosowany w modelu TR82 czujnik nefelometryczny opiera się na sprawdzonej technologii optycznej.

Zmętnienie jest tu określane za pomocą wiązki światła skierowanej na próbkę, w której jest ona rozpraszana przez zawieszone w wodzie cząsteczki. Stopień rozpraszania jest proporcjonalny do długości fali oraz rozmiaru i składu cząstek. Przyrząd pracuje w oparciu o metodę pomiaru światła rozproszonego pod kątem 90°, zgodnie z wymogami normy ISO 7027 / EN 27027, zapewniając dużą dokładność w warunkach standardowych. Ponieważ wynik pomiaru jest uzależniony od rozmiaru, kształtu i składu cząstek, realizowane pomiary mg/L, ppm i procentowy muszą być kalibrowane z wykorzystaniem pobranej próbki wody. Pomiary mętności (NTU, FNU) mogą być kalibrowane z wykorzystaniem standardów kalibracyjnych, np. StablCal.

Triton TR82 nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań komunalnych i przemysłowych. Charakteryzuje się samoczyszczącą konstrukcją. Może zawierać opcjonalny rozpylacz zapewniający okresowe czyszczenie soczewki. Oferuje funkcję autodiagnostyki, powiadamiającą personel o konieczności przeprowadzenia regulacji lub konserwacji.