Zobacz wszystkie

Kategorie

Przepływomierz Coriolisa o ciśnieniu roboczym do 1060 b i dokładności pomiaru 0,5%

Produkt firmy:

Emerson Industrial Automation

Zapotrzebowanie na wodór, będący powszechnie dostępnym i odnawialnym źródłem energii, stale rośnie ze względu na wykorzystanie go w ogniwach paliwowych do pojazdów niskoemisyjnych, a także w produkcji nawozów, szkła i metali. Wodór jest przechowywany pod bardzo wysokim ciśnieniem, zwykle około 963 b, co stwarza niekiedy trudności w znalezieniu sprzętu pozwalającego na jego bezpieczne i efektywne wytwarzanie, magazynowanie i dozowanie.

Firma Emerson wprowadziła na rynek nowy przepływomierz Coriolisa, przeznaczony do zastosowań związanych z dozowaniem wodoru i innych chemikaliów pod wysokim ciśnieniem, w których dokładność pomiaru i bezpieczeństwo są kluczowe. Model Micro Motion HPC015 zapewnia dokładność wynoszącą 0,5% dla gazu i 0,1% dla cieczy, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do istniejących mierników. Działa poprawnie przy dużych wahaniach ciśnienia i temperatury, a wbudowane narzędzia diagnostyczne eliminują potrzebę kontroli wstępnych oraz okresowych przeglądów konserwacyjnych, zapewniając oszczędność czasu i kosztów.

Jednym z głównych obszarów zastosowań HPC015 jest dokładny pomiar przepływu wodoru, niezbędny do efektywnego zarządzania kosztami w zastosowaniach rozliczeniowych na dużą skalę, takich jak systemy transportu publicznego, w których paliwa wodorowe są wykorzystywane do zasilania silników autobusów hybrydowych.

Drugim, znaczącym rynkiem są zastosowania wysokociśnieniowe, takie jak wtryskiwanie metanolu, inhibitorów korozji i innych chemikaliów do odwiertu pod wysokim ciśnieniem. HPC015 został zaprojektowany do dokładnego i niezawodnego dozowania chemikaliów pod ciśnieniem do 1060 b (15374 psi) w celu zapewnienia integralności rurociągu i uniknięcia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak zatykanie, mogących zatrzymać produkcję.
Platformy offshore nie mogą pozwolić sobie na bezczynność podczas oczekiwania na wezwanie serwisu w celu rozwiązania problemów z oprzyrządowaniem, które w wielu przypadkach wymagają wizyty personelu technicznego. Zajmowana przestrzeń ma duże znaczenie na platformach morskich, co sprawia, że małogabarytowy model HPC015 doskonale nadaje się do tego typu zastosowań, a w połączeniu z funkcją Smart Meter Verification pozwala przeprowadzić diagnostykę liczników i spełnić wymogi norm prawnych bez konieczności wyjmowania miernika z linii technologicznej.

HPC015 jest oferowany w trzech wersjach różniących się ciśnieniem roboczym: 482 b (6991 psi), 963 b (13960 psi) i 1060 b (15374 psi).

Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Przepływomierz Coriolisa o ciśnieniu roboczym do 1060 b i dokładności pomiaru 0,5%
Firma: Emerson Industrial Automation
Kategoria: Czujniki wielkości nieelektrycznych
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).