Zobacz wszystkie

Kategorie

Termiczne mierniki przepływu gazów o krótkim czasie odpowiedzi i rozszerzonym zakresie pomiaru

W wielu gałęziach przemysłu oraz w budynkach gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do kotłów, palników, suszarek, silników, pieców i generatorów. Kontrolowanie kosztów tego surowca ma kluczowe znaczenie dla jakości produkcji, konkurencyjności i zysków. Przepływomierze termiczne AST (Adaptive Sensing Technology) firmy FCI pomagają oszczędzać zasoby gazu ziemnego, mierząc jego przepływ dokładniej za pomocą innowacyjnego czujnika hybrydowego, łączącego sprawdzone w branży techniki pomiarowe stałej mocy (CP) i stałej temperatury (CT).

Przepływomierze termiczne AST dokonują pomiaru w trybie CT podczas rozruchu i w niższych zakresach pomiarowych, a następnie płynnie przechodzą w tryb CP przy średnim i dużym natężeniu przepływu. Połączenie najlepszych cech obu tych technik zapewnia krótki czas odpowiedzi i szerokie zakresy pomiarowe przy niskim zużyciu energii, a także zwiększa niezawodność czujnika.

Brak ruchomych części, które mogłyby ulec zatkaniu lub zabrudzeniu oraz pomiar praktycznie bez spadku ciśnienia powodują, że przepływomierze te są bardzo ekonomiczne przez cały cykl życia w porównaniu z czujnikami wymagającymi zaawansowanych metod konserwacji. Wynikiem tego jest dokładny, powtarzalny pomiar przepływu przy małym całkowitym koszcie instalacji.

Przepływomierze termiczne serii ST80 i ST100 charakteryzują się krótkim czasem odpowiedzi (<1 s), dużą dokładnością (od ±0,75% odczytu i ±0,5% FS) i dużą powtarzalnością (±0,5%). Nadają się do zastosowań przy temperaturze medium do 450°C. Szeroki zakres przepływu od 0,25 SFPS do 1000 SFPS wraz z obszernym zestawem wyjść analogowych i cyfrowych umożliwia ich stosowanie w większości procesów przemysłowych. Dodatkową zaletą jest certyfikat bezpieczeństwa HazEx świadczący o bezpiecznej pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem (Div. 1/Zone 1). Najlepsze w swojej klasie wbudowane lub zdalne wyświetlacze tekstowo-graficzne z ekranem dotykowym prezentują przepływ chwilowy i całkowity oraz zapewniają dostęp do funkcji diagnostycznych.