Zobacz wszystkie

Kategorie

Rejestrator temperatury i ciśnienia kompatybilny z nowym oprogramowaniem MadgeTech 4

Najnowszy rejestrator PR1000 firmy MadgeTech stanowi połączenie dwóch wcześniejszych przyrządów: rejestratora temperatury PRTemp1000 i rejestratora ciśnienia PRTrans1000. Umożliwia rejestrowanie również ciśnienia chwilowego w aplikacjach wymagających pracy z dużą częstotliwością próbkowania. Jest produkowany w 10 wersjach o zakresach pomiaru ciśnienia od 0…30 psia/psig do 5000 psi.

PR1000 jest czujnikiem małogabarytowym, produkowanym w obudowie Ø24,6 x 91,3 mm ze stali nierdzewnej ze złączem procesowym 1/4 NPT. Może pracować w pełnym zanurzeniu. Realizuje pomiary pojedyncze z okresem wynoszącym od 1 s do 24 h, a w trybie pomiaru ciśnienia chwilowego oferuje częstotliwość próbkowania 128 Hz. Odpowiada temu czas pracy na baterii od 10 dni (dla 128 Hz) do maksymalnie jednego roku. PR1000 zawiera wewnętrzną pamięć wystarczającą na zapis ponad 1,3 miliona wyników pomiaru. Jest kompatybilny z najnowszym oprogramowaniem pomiarowym MadgeTech 4, umożliwiającym m.in. inicjowanie i kończenie pomiaru, transmisję danych oraz generowanie raportów.

PR1000 mierzy temperaturę w zakresie od -40 do +80°C z rozdzielczością 1°C i dokładnością ±2°C. Jeśli chodzi o pomiar ciśnienia, jego rozdzielczość wynosi od 0,0005 psi przy zakresie pomiarowym 0…30 psia/psig do 0,1 psi przy zakresie 5000 psia, a dokładność odpowiednio ±0,6 psi i ±100 psi.