Zobacz wszystkie

Kategorie

Analizator do pomiaru stężenia chlorofilu i glonów w próbkach wody

Obecność chlorofilu lub alg w wodzie gruntowej i powierzchniowej ze strumieni, rzek, jezior i stawów hodowlanych wskazuje na potencjalną obecność zanieczyszczeń, które należy wyeliminować przed jej bezpiecznym użyciem.

Precyzyjny analizator cieczy EV82 firmy Electro Chemical Devices wykrywa obecność chlorofilu i glonów w próbkach wody, pomagając zapewnić odpowiednią dezynfekcję i skuteczność uzdatniania wód gruntowych i powierzchniowych do zastosowań przemysłowych i komunalnych. Wykorzystuje optyczną technikę pomiaru intensywności fluorescencji chlorofilu lub alg, która jest zazwyczaj wprost proporcjonalna do ich stężenia w wodzie. Pomiar jest prowadzony z wykorzystaniem światła niebieskiego lub czerwonego. Sensor współpracuje z inteligentną, wstępnie skalibrowaną sekcją cyfrową z wbudowanym obwodem komunikacyjnym, przesyłającą dane pomiarowe do lokalnego przetwornika z wbudowanym wyświetlaczem, sterownika PLC lub systemu sterowania DCS.

EV82 jest urządzeniem plug-n-play, gotowym do pracy od razu po rozpakowaniu. Jego standardowy, optyczny przetwornik fluorescencyjny jest wstępnie skalibrowany fabrycznie do wykrywania chlorofilu (glonów) w zakresie od 0 do 500 µg/l. EV82 może też pracować w zakresach niestandardowych. Do rozpoczęcia pracy wystarczy go zainstalować w miejscu prowadzenia pomiaru i połączyć z nadajnikiem T80 lub kontrolerem wielokanałowym LQ800. Konfiguracja odbywa się automatycznie.

Minimalne progi wykrywania chlorofilu analizatora wynoszą 0,03 µg/l dla światła niebieskiego i 0,3 µg/l dla czerwonego. EV82 to wytrzymały, zanurzalny przyrząd o stopniu ochrony IP68, mogący w przypadku wersji standardowej pracować na maksymalnej głębokości 10 m. Jest też dostępny w wersjach o większej dopuszczalnej głębokości zanurzenia. Jego zakres temperatury pracy wynosi od 0 do +50°C.

Zapytania ofertowe
Analizator do pomiaru stężenia chlorofilu i glonów w próbkach wody
Zapytaj o produkt