Zobacz wszystkie

Kategorie

Interrogator optyczny do precyzyjnego pomiaru przemieszczenia w 128 kanałach

Nowy interrogator optyczny MXFS firmy HBM umożliwia precyzyjny pomiar odległości w 128 niezależnych kanałach. Oferuje on wszystkie zalety technologii BraggMETER, w tym nadaje się do prowadzenia pomiarów w dużych sieciach składających się z różnych typów czujników, zapewniając szeroki zakres pomiaru przy niskich kosztach.

Model MXFS zawiera 8 złączy optycznych, z których każde umożliwia podłączenie do 16 czujników światłowodowych z siatką Bragga, oferując 128 kanałów z równoczesną akwizycją danych. Oferuje redukcję kosztów nie tylko w przeliczeniu na punkt pomiarowy, ale również w zakresie ogólnych kosztów użytkowania. Czujniki FBG są łatwe w instalacji i mogą być również stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwiają prowadzenie pomiarów naprężenia, temperatury, przyspieszenia, obciążenia i nachylenia. Użytkownik może wybrać dwa tryby pracy: standardowy o szybkości akwizycji 100 Sps, najbardziej odpowiedni do monitorowania struktur i testowania termicznego komponentów oraz szybki (2000 Sps) do dynamicznego monitorowania lub eksperymentalnej analizy naprężeń.

MXFS zapewnia bardzo dobrą stabilność i odporność na wpływ czynników zewnętrznych, w tym na zaburzenia elektromagnetyczne. Może znaleźć zastosowanie np. na w laboratoriach, do monitorowania strukturalnego rurociągów, mostów czy pantografów pociągów, na placach budów oraz do testów mechanicznych w motoryzacji. Jest kompatybilny z oprogramowaniem stosowanym również w innych urządzeniach rodziny QuantumX, w tym z aplikacją catman do akwizycji danych. Ponadto, producent dostarcza do niego biblioteki API i sterownik do LabView.