Zobacz wszystkie

Kategorie

Rejestrator ciśnienia i temperatury do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

MadgeTech wprowadza na rynek nowy rejestrator ciśnienia i temperatury z certyfikatem ATEX, przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. PR1000Ex spełnia wymogi norm IECEx 60079-0 i IECEx 60079-11 oraz dyrektywy 2014/34/EU. Jest miniaturowym modułem, zamykanym w obudowie o długości zaledwie 9,14 mm, wyposażonym w złącze procesowe 1/4" NPT. Zawiera wewnętrzną pamięć, wystarczającą na zapis ponad miliona wyników pomiaru temperatury i ciśnienia. Może pracować w temperaturze otoczenia od -40 do +80°C i występuje w 10 wersjach o zakresach pomiaru ciśnienia od 30 do 5000 psi.

PR1000Ex jest dostarczany standardowo z certyfikatem kalibracyjnym ISO 17025 i najnowszym oprogramowaniem MadgeTech 4 do inicjalizacji i zatrzymywania pracy, pobierania wyników pomiarów i automatycznego generowania raportów.