Zobacz wszystkie

Kategorie

Miernik przepływu wodoru oraz mieszanek wodoru, biometanu i gazu ziemnego

SGM64xx to pierwszy na rynku miernik przepływu, mogący współpracować z dowolnymi rodzajami gazów, w tym z czystym wodorem oraz z mieszankami wodoru, biometanu i gazu ziemnego typu H, L i E. Pozwala on wyeliminować konieczność wymiany licznika i aktualizacji oprogramowania układowego, gdy gaz ziemny jest stopniowo lub całkowicie zastępowany wodorem.

Ponieważ wymiana nawet niewielkiego ułamka obecnie używanych liczników jest znacznie droższa niż instalowanie liczników obsługujących wiele rodzajów gazów, przedsiębiorstwa mogą znacznie obniżyć przyszłe koszty działalności. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu rozszerzonej procedury kalibracyjnej, niewymagającej wprowadzania jakichkolwiek zmian w interfejsach mechanicznych, elektrycznych ani programowych. Zakresy przepływu wodoru obsługiwane przez mierniki SGM64xx są trzykrotnie większe niż w przypadku gazu ziemnego, co gwarantuje małe rozmiary miernika. Do zalet mierników SGM64xx należy też zaliczyć mały pobór mocy oraz uzyskane certyfikacje EN 14236 i OIML R 137.