Zobacz wszystkie

Kategorie

Termiczne sygnalizatory przepływu o zakresie temperatury procesowej do +454°C

Termiczne sygnalizatory przepływu cieczy i gazów serii FLT93 firmy FCI (Fluid Components International) mogą znaleźć zastosowanie zarówno w aplikacjach standardowych, jak i bardziej wymagających. Umożliwiają pomiar również bardzo małych przepływów, są odporne na temperaturę medium do +454°C i nadają się do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zapewniają zgodność z wymogami SIL2.

Przyrządy te wykorzystują do pomiaru przepływu metodę dyspersji termicznej. Należą do preferowanych rozwiązań w oczyszczalniach ścieków, procesach chemicznych, instalacjach energetycznych, w przemyśle spożywczym, rafineriach, górnictwie, metalurgii i wielu innych aplikacjach. Mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie oprócz sygnalizacji przepływu lub poziomu zachodzi równocześnie potrzeba sygnalizacji temperatury.

Czujnik przepływu zawiera dwa rezystancyjne termometry RTD, umieszczone w strumieniu procesowym. Jeden z nich jest podgrzewany, a drugi reaguje na temperaturę medium. Różnica temperatury między tymi termometrami jest zależna od natężenia przepływu medium i jego właściwości. Większe natężenie przepływu lub gęstsze medium powoduje intensywniejsze chłodzenie podgrzewanego termometru i zmniejszenie różnicy temperatury między nimi. Różnica temperatury jest największa przy braku przepływu i zmniejsza się w miarę wzrostu jego wartości, co wynika z chłodzenia termometru podgrzanego. Elektroniczny obwód sterowania przekształca różnicę temperatury na proporcjonalną zmianę prądu DC. Sygnały są przekazywane na zaciski wyjściowe i wykorzystywane do zasilania dwóch alarmowych obwodów przekaźnikowych.