Zobacz wszystkie

Kategorie

Hermetyczne przetworniki AC-LVDT do pomiaru położenia w obszarach wysokiego ryzyka

Hermetyczne przetworniki LVDT serii HATR firmy NewTek umożliwiają bezpieczny pomiar położenia w obszarach wysokiego ryzyka, chroniąc operatorów przed obrażeniami. Są to przetworniki zasilane napięciem przemiennym, niezawierające wewnętrznych obwodów elektronicznych, przystosowane do pracy w obecności dużych wahań temperatury, udarów, wibracji, zanieczyszczeń chemikaliami i promieniowania. Sygnał sprzężenia zwrotnego jest pobierany przez kondycjoner sygnału LVDT, który przekształca go na sygnał cyfrowy, przetwarzany w komputerze lub sterowniku PLC znajdującym się obszarze bezpiecznym.

Przykładowym obszarem zastosowań czujników serii HATR są systemy sterowania procesami w papierniach, generujące informację zwrotną o wymiarach ramienia napinającego lub położenia rolki w celu kontrolowania grubości produktu. Papiernie stwarzają zagrożenie dla operatorów w związku z obecnością walców poruszającymi się z dużą prędkością, rozpryskiwaniem żrących i korozyjnych płynów w nieprzewidywalnych miejscach oraz wahaniami temperatury w różnych punktach procesu.

Stosowane wcześniej cewki indukcyjne do pomiaru położenia oraz czujniki zegarowe mogą wymagać od operatora zbliżenia się do mierzonego obiektu. Oprócz ryzyka narażenia na niebezpieczne warunki pomiary, utrudnieniem może tu być ich umieszczenie w ciasnych przestrzeniach lub w pobliżu pracujących maszyn. Przetworniki AC-LVDT firmy Newtek nie wymagają interwencji operatora, ponieważ łączą się z kondycjonerem sygnału LVDT, generującym sygnał sprzężenia zwrotnego do systemu sterowania za pośrednictwem magistrali RS-485 lub analogowo.

Ważniejsze dane techniczne:

  • zakres pomiarowy: od ±12,7 mm do ±254 mm,
  • napięcie wejściowe: 3 V rms,
  • zakres częstotliwości pracy: od 400 Hz do 10 kHz,
  • błąd nieliniowości: ±0,15%,
  • histereza: <0,01%,
  • powtarzalność: <0,01%,
  • zakres temperatury pracy: od -54°C do +204°C,\
  • współczynnik temperaturowy: < -0,025%/°C przy wartości zakresowej,
  • odporność na udary: 1000 g / 11 ms,
  • odporność na wibracje: 20 g (do 2 kHz).