Zobacz wszystkie

Kategorie

Masowe regulatory przepływu Coriolisa do aplikacji o zakresie pomiaru 10...27000 g/godz.

Brooks Instrument wprowadza na rynek serię masowych regulatorów przepływu Coriolisa 3. generacji, zaprojektowanych do zastosowań wymagających dużej dokładności w szerokim zakresie przepływu cieczy i gazów od 10 do 27000 g/godz. Regulatory Quantim QMC nadają się idealnie do zastosowań związanych z badaniem katalizatorów, obliczaniem bilansu masy w zakładach chemicznych, powlekaniem cienkowarstwowym i obróbką powierzchni, produkcją kabli światłowodowych oraz obróbką płytek półprzewodnikowych. Opatentowany czujnik ze stali nierdzewnej, opracowany przez Brooks Instrument, zapewnia dokładny pomiar małych przepływów, niezależnie od rodzaju cieczy i zmiennych procesowych, oferując bardzo dobrą stabilność i powtarzalność. Jego dokładność pomiaru wynosi 0,2% dla cieczy i 0,5% dla gazów.

Regulatory Quantim QMC zapewniają bardzo dobrą stabilność zera, poprawiającą dokładność pomiaru w dolnym zakresie roboczym. Cyfrowa architektura wraz z czujnikiem nowej generacji zapewnia krótki czas reakcji, co całkowicie eliminuje lub w dużym stopniu redukuje przekroczenia ustalonej wartości podczas regulacji przepływu. Użytkownik ma do dyspozycji wiele zmiennych wyjściowych, w tym przepływ masowy i objętościowy, gęstość i temperaturę. Regulatory Quantim QMC generują też alarmy i dane diagnostyczne, zapewniające aktywne monitorowanie procesu. Funkcjonalność ta może być wykorzystana do wcześniejszej identyfikacji problemów i powiadamiania operatorów o konieczności przeprowadzenia konserwacji lub kalibracji.