Zobacz wszystkie

Kategorie

Hermetyczne przetworniki LVDT z możliwością stosowania długich kabli sygnałowych

Firma NewTek Sensor Solutions wprowadza na rynek hermetyczne przetworniki LDVT serii NT-HIR-750 z wyjściem 4...20 mA, umożliwiające stosowanie długich kabli sygnałowych. Są to przetworniki do kontroli procesów i automatyzacji fabryk, mogące znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie kable o standardowej długości nie pozwalają na dotarcie do odległych sterowni, kondycjonerów sygnału, sterowników PLC i/lub rejestratorów danych. Występują w wariantach o zakresie pomiarowym od 2,54 mm do 500 mm.

Pętla prądowa 4...20 mA umożliwia stosowanie długich kabli między czujnikiem i systemem sterowania, eliminując zaburzenia elektromagnetyczne i szumy zakłócające sygnał pomiarowy. W odróżnieniu od sygnału napięciowego, prąd nie ulega degradacji w przypadku długich połączeń. Nie ma też konieczności ponownej kalibracji w celu skorygowania spadku napięcia spowodowanego impedancją okablowania. Użytkownicy mogą też korzystać z własnych kabli o długości nawet do ponad 300 m.

Zatapialne przetworniki NewTek 4...20 mA mogą współpracować z długimi kablami do zastosowań podmorskich. Zostały one zbudowane ze specjalnego stopu żelazo-nikiel, zapewniającego odporność chemiczną na wodę na głębokości przekraczającej 4500 m i przy ciśnieniu do 20 tys. psi. Są często używane do monitorowania strukturalnego i monitorowania poziomu w platformach wiertniczych. Zapewniają odporność na udary i wibracje do odpowiednio 100 g (11 ms) i 20 g (do 2 kHz).