Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujnik jakości wody oparty na absorpcji UV

Sensirion prezentuje pierwszy w swojej ofercie czujnik jakości wody, oznaczony symbolem SWT50i, oparty na zjawisku absorpcji promieniowania UV. Do jego zalet należą małe gabaryty, niska cena i łatwa integracja.

Czujnik SWT50i pomaga ocenić zawartość substancji organicznych, wspierając użytkownika w kontrolowaniu procesów uzdatniania i monitorowania jakości wody. Pełni funkcję fotometru, mierzącego absorpcję w zakresie UV-C, co pozwala monitorować zawartość zanieczyszczeń, takich jak benzen, antybiotyki, pestycydy, detergenty, tworzywa sztuczne i rozpuszczalniki. Małe gabaryty (70 x 70 x 70 mm) i przepływowa konstrukcja, umożliwiają jego łatwą integrację.

Konwencjonalny pomiar substancji zanieczyszczających odbywa się za pomocą analizatorów TOC (total organic carbon). Są to drogie i skomplikowane w obsłudze przyrządy laboratoryjne, nie oferujące funkcji pomiaru w czasie rzeczywistym. Druga z metod wykorzystuje absorpcję promieniowania UV przez cząsteczki organiczne. Urządzenia te są jednak najczęściej produkowane w postaci sond.

SWT50i również wykorzystuje metodę pomiaru opartą na absorpcji promieniowania  UV, natomiast został opracowany w zupełnie nowej formie. Umożliwia prowadzenie pomiarów w kilku punktach w jednym systemie oraz może być stosowany tam, gdzie wcześniej nie było to wykonalne ze względów ekonomicznych. Dodatkowo, w odróżnieniu od dostępnych wcześniej sond, może być łatwo integrowany w zamkniętych systemach węży o mniejszej średnicy (5...15 mm).