Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujniki Danfoss serii DST Gxxx do wykrywania czynników chłodniczych A2L

W miarę przechodzenia branży HVAC/R na czynniki chłodnicze o małym współczynniku GWP, firma Danfoss projektuje coraz bezpieczniejsze i dokładniejsze sensory do wykrywania wycieku czynników chłodniczych A2L. Sensory najnowszej serii DST Gxxx wyróżniają się krótkim czasem reakcji (τ63<15 s) i dużą dokładnością, zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa. Wykorzystują one technologię analizy przewodności termicznej, której zaletą jest dokładna rekalibracja sensora w różnych warunkach pracy.

Zespół Danfoss przetestował sensory DST Gxxx w środowiskach o dużej wilgotności i szerokim zakresie temperatury roboczej, praktycznie nie stwierdzając uszkodzeń. Komponenty te oferują wbudowane testy diagnostyczne do monitorowania stanu i ostrzegania o przekroczeniu zakresu roboczego oraz funkcję autokalibracji (ASC), regulującą parametry pomiaru w czasie, aby wyeliminować drobne odchylenia. Aby wykryć odchylenia większe niż te, które można skorygować za pomocą ASC, sensory zawierają wbudowany limit nadzoru autotestu diagnostycznego, który stale monitoruje pomiary.

Wartą uwagi cechą jest unikalna, odwrócona konstrukcja, zapewniająca ochronę w trudnych warunkach środowiskowych. Zapewnia ona ochronę przed kurzem, olejami i strumieniem wody, podczas czyszczenia ciśnieniowego i konserwacji w komercyjnych jednostkach chłodniczych. Wszystkie materiały wystawione na działanie czynników środowiskowych są odporna na promieniowanie UV.

Sensory wspierają DST Gxxx współpracują z 5 różnymi czynnikami chłodniczymi i są przeznaczone zarówno do zastosowań w aplikacjach HVAC (DST G54B dla czynnika R454B i DST GR32 dla czynnika R32), jak i komercyjnych systemach chłodniczych (DST G54A dla czynnika R454A, DST G54C dla czynnika R454C i DST G55A dla czynnika R455A).

Pozostałe cechy:

  • brak fałszywych alarmów (monitorowanie punktu rosy i ogrzewana obudowa zapobiegają kondensacji),
  • brak konieczności serwisowania w terenie,
  • automatyczna diagnostyka całego toru sygnałowego,
  • łatwa integracja w systemie.

 

Zapytania ofertowe
Czujniki Danfoss serii DST Gxxx do wykrywania czynników chłodniczych A2L
Zapytaj o produkt